Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

   
 

deecent logo smallПоследната партньорска среща по проект DECENT се проведе във Валенсия, Испания. Всички интелектуални продукти са практически изработени и преведени. Онлайн платформата е готова да предложи на потребителите си теоретичните материали по интелектуалните продукти, много задачи за проверка на реалните знания и умения, както и да даде в ръцете на обучителите достатъчно възможности за първична оценка на знания и уменията на обучаемите и обучителен инструментариум за минимизиране на последствията от функционалната неграмотност при възрастните.

На 10 и 11 Април 2019 в Палермо се проведе партньорска среща по проекта DECENT. Всички Модули от първия интелектуален продукт са готови, преведени и са на разположение на заинтересованите страни. Освен теоретичната част към модулите в https://decent.erasmus.site/ могат да бъдат намерени оценъчни и само оценъчни тестове, презентации и полезна допълнителна информация, както за самообучение, така и като основа за различни форми на образователни дейности за борба с функционалната неграмотност.

На 10 и 11 април партньорите на DECENT се събраха за своята пета международна среща в Палермо, Италия. Срещата предостави възможност за дискусия за извършената работа, постигнатите резултати и трудностите при изпълнението им, както и за напредъка през последните месеци от изпълнението на проекта.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com