Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

, , ,

 

 
 

UPthEM Logo 01Предприемачеството е термин, който описва процеса на създаване на нов бизнес, поемането на съпътстващите начинанието отговорности и рискове, с цел генериране на приход и печалба. Това е акт на търсене на възможности за инвестиции в производство, за развитие и управление на бизнес инициатива, организация на производствения процес от гледна точка на земя/помещение, човешки ресурс, материали и капитал, въвеждане и използване на нови техники и продукти, с цел развитие на предприятието.

EKS logoНезависимо от необичайната обстановка, обзела Европа през последните седмици, работата по проект "Предприемачеството е ключът към успеха" тече на пълни обороти!

Една от първите задачи пред партньорството беше провеждането на детайлно проучване на национално ниво относно какви са специфичните аспекти на уменията, върху които трябва да се фокусира първият интелектуален продукт, а именно Симулационната игра, на какво ниво трябва да бъдат базовите знания и колко задълбочени във всяка тема трябва да бъдат сценариите, колко подробни трябва да бъдат предоставените теоретични данни. Изводите и констатациите от тези проучвания ще бъдат обединени в общ доклад, който ще послужи като стъпка към създаването на сценариите за играта.

На 6 и 7ми февруари 2020 година в Атина се проведе първата среща по проекта ALTER – Алтернативни предпазни (защитаващи) мрежи.
Динамиката на съвременния живот е принудила много хора да прекъснат образованието си в различен момент. Причините могат да бъдат много и различни и са обект на проучване в началната фаза на проекта, които цели не само борба с последствията, но и съвети за превенция към формалното образование. А последствията могат да се обобщят в липса на базови знания и умения с последваща трудна реализация на пазара на труда, социална изолация.

ICT for SeniorsТретият обмен на дори практики се проведе в Барселона, Испания от 28 до 30 януари 2020 г. Той беше организиран от Meet and Map и по двама участници от всяка партньорска организация присъстваха на обучението-обмен. Домакинската организация организира тридневно събитие, което включваше представяне на организацията и нейната работа по отношение на възрастните хора като цяло и по-специално тяхното приобщаване и използване на ИКТ.

ParentBank LogoPARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) - Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.
Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

Вторият обмен на добри практики се проведе в София, България от 19 до 21 ноември 2019 г. Той беше организиран от Асоциация Знам и Мога и по двама участници от всяка партньорска организация присъстваха на обучението. Домакините организираха тридневно събитие, което включваше представяне на организацията и нейната работа по отношение на възрастните хора като цяло и обучението на възрастни хора по-специално ИКТ.

EKS logoПървата партньорска среща по проект „Предприемачеството е ключът към успеха“ се проведе в град Оденсе (Дания) на 26 и 27 ноември 2019г. Събитието беше организирано от координатора на проекта BrainLog в House of Code и със специалната подкрепа на Startup Odense.
Срещата беше открита с приветствие от координатора BrainLog и кратко представяне на всички участници и техните организации. По-нататъшния преглед на проекта се фокусира върху основните оперативни въпроси и необходимите стъпки за създаването на първия интелектуален продукт - EKS симулационна игра.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com