Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

, , ,

 

 
 

Представяме на Вашето внимание Национален доклад за резултатите от проведеното изследване по проект DECENT, за определяне на нивото на функционалната неграмотност сред възрастните.

Пълен текст на доклада можете да изтеглите от тук.

На 3 и 4 юли 2018 в офиса на Знам и Мога ЕООД се състоя третата партньорска среща по проекта DECENT. Проектът навлиза във фаза на изготвяне на интелектуалните продукти, базирани на проведените в страните партньори изследвания с въпросник, попълнен от представителите на основната целева група – трайно безработни възрастни или такива, които не могат да си намерят постоянна работа. Една от целите на изследването беше свързана с установяване на проблеми, за които често самите участници и не подозират, а могат да бъдат причина за тяхното незавидно положение на пазара на труда.

Ако мислите, че имате проблеми свързани с тематиката на проекта и имате желание да участвате в това проучване, както и да получавате информация за развитието на проекта и неговите интелектуални продукти, то натиснете линка по-долу:

https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1455/658cfMalfHozAJYpMoqYB8FkPmUz9KmlVzX0bXchvqGV0vbCJsraqWl685w8FIjq7

Проектът:

Образователните, научните и културните департаменти на ООН , както и институции от ЕС определят функционалната неграмотност, като носител на значителни отрицателни последствия не само за личностното развитие, но и в икономическо и социално отношение. Въпреки, че функционалната неграмотност е широко обсъждана в медиите през последните години, има ограничени научни познания за функционално неграмотните хора.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com