projectslogo.keepmesafeНа 5 и 6ти декември в Марсилия в офиса на EuroCircle се проведе втората среща по проекта.
През първия ден на срещата бяха представени резултатите до момента, а имено обобщен доклад, базиран на националните изследвания, фокус групи. Съществуват много и различни по характер проблеми в различните държави, както и общи за всички. В част от държавите юридическите определения не са ясни и пълни, има ясни знаци, че голяма част от тях не са разбрани правилно или се интерпретират погрешно. В много държави има големи различия при законодателството за деца и непълнолетни и възрастни. Липсата на подходящи по съдържание и форма тренинги също създава проблеми за правилната работа по превенция с младите.

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

Лисабон 18-19 Април 2018
Проектът е към своя край и финалната среща в гостоприемния офис на АМС в Лисабон, с неформалната си обстановка създаде условия за ползотворна дискусия, в помощ на всички.

Страница 1 от 4

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com