Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

     
 

Cit4VET logoПрез последните години глобализацията в целия свят, особено в Европа, нараства с бързи темпове. Наблюдава се и значителен ръст в миграционните процеси. Водени от различни подбуди, много хора се придвижват през страни и континенти: някои бягат от опасни райони, други търсят по-добро образование, доходоносна работа, лично удовлетворение или просто ново начало. В резултат на това все по-често глобалната среда в образователния или бизнес сектор е мултикултурна, поради което необходимостта от отлично междукултурно съзнание, чувствителност и компетенции е от решаващо значение. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурното образование в ключови образователни пътеки.

Cit4VET logoТестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и партньорите се събраха за своята последна среща на 11 септември 2020. Все още усложнената международна обстановка промени първоначалните планове срещата да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се състоя онлайн.
Въпреки дистанцията, събитието се проведе в обичайната атмосфера на изключителна хармония и разбирателство. Участниците детайлно анализираха обратната връзка от фазата на тестване, по време на която Отвореният онлайн каталог и Насоките бяха разгледани и тествани от ПОО представители и обучители във всички партньорски държави.

Cit4VET logoОфициалното тестване на продуктите на CIT4VET в България започна на 25 юни 2020 г. и продължи 6 седмици - до 7 август 2020 г. Онлайн платформата беше тествана от повече от 40 обучители и представители на ПОО, които предоставиха полезна обратна връзка както за силните страни и предимствата на платформата, така и препоръки за нейното подобряване.

Резултатите от проучването показват, че CIT4VET продуктите са високо оценени и добре приети от потребителите. 95,1% от анкетираните смятат, че Онлайн базата данни е увеличила знанията им за съществуващите образователни инструменти и ресурси в областта на междукултурните компетенции. Точно същия процент (95,1%) от потребителите заявиха, че инструментите и информацията, предоставени в продуктите на CIT4VET, ще им помогнат да бъдат по-информирани и компетентни в областта на културата и ще им помогнат да отговорят по-добре на нуждите на културно разнообразни групи обучаеми.

Cit4VET logoБългарското събитие за разпространение на резултати по проект CIT4VET бе проведено на 9 юли 2020 в хотел Ramada by Wyndham Sofia City Center, малко след като пилотните версии на платформата и продуктите бяха финализирани и пуснати за тестване, отчитайки възможността за затягане на противоепидемичните мерки през септември и невъзможността за провеждане на събитието тогава.
В допълнение към подробното представяне на проекта, партньорите, проведените дейности и създадени продукти, събитието беше безценна възможност за директна среща с представители на целевата група и демонстрация на различните видове материали и ресурси в платформата.

Страница 1 от 6

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com