Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти

,

Подпомагане на социалното предприемачество във висшето образование за просперитет на обществото

, ,

 
 

LogoЩастливи сме да обявим началото на проект Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти!

Cit4VET logoПрез последните години глобализацията в целия свят, особено в Европа, нараства с бързи темпове. Наблюдава се и значителен ръст в миграционните процеси. Водени от различни подбуди, много хора се придвижват през страни и континенти: някои бягат от опасни райони, други търсят по-добро образование, доходоносна работа, лично удовлетворение или просто ново начало. В резултат на това все по-често глобалната среда в образователния или бизнес сектор е мултикултурна, поради което необходимостта от отлично междукултурно съзнание, чувствителност и компетенции е от решаващо значение. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурното образование в ключови образователни пътеки.

Страница 1 от 7

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2021 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com