Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

     
 

Cit4VET logoСлед месеци упорита, но ползотворна работа, партньорството по проект CIT4VET е почти на финала!

Интелектуалните продукти от проекта са разработени, преведени на всички национални езици и готови да бъдат тествани от основната целева група, на която са предназначени да помогнат – обучители и представители от областта на ПОО.

Ето кратък преглед на всеки CIT4VET продукт:

E VET LogoС радост представяме на Вашето внимание прес съобщение по проект E-VET!

Пълният текст на документа можете да свалите от тук.

Приятно четене и останете на линия за актуални новини по проекта!

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Cit4VET logoОгромното значение на междукултурните компетенции и осведоменост се признава от европейските институции и всички държави-членки на ЕС. Въпреки това, все още има много ПОО обучители, доказани експерти в своята конкретна област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с обучаеми от различни среди, националности и култури, те признават, че не разполагат с необходимите знания и умения за справяне с това предизвикателство.
Проектът # CIT4VET има за цел да подобри ситуацията чрез създаване на база данни с инструменти за подобряване на междукултурните компетенции на преподаватели, институции и обучаващи се в ПОО сектора.

Cit4VET logoМеждукултурните компетенции са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на междукултурните компетенции е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.

Страница 1 от 5

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com