Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

Цифров иновативен хъб за облачни услуги

,

     
 

Cit4VET logoТестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и партньорите се събраха за своята последна среща на 11 септември 2020. Все още усложнената международна обстановка промени първоначалните планове срещата да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се състоя онлайн.
Въпреки дистанцията, събитието се проведе в обичайната атмосфера на изключителна хармония и разбирателство. Участниците детайлно анализираха обратната връзка от фазата на тестване, по време на която Отвореният онлайн каталог и Насоките бяха разгледани и тествани от ПОО представители и обучители във всички партньорски държави.

Cit4VET logoОфициалното тестване на продуктите на CIT4VET в България започна на 25 юни 2020 г. и продължи 6 седмици - до 7 август 2020 г. Онлайн платформата беше тествана от повече от 40 обучители и представители на ПОО, които предоставиха полезна обратна връзка както за силните страни и предимствата на платформата, така и препоръки за нейното подобряване.

Резултатите от проучването показват, че CIT4VET продуктите са високо оценени и добре приети от потребителите. 95,1% от анкетираните смятат, че Онлайн базата данни е увеличила знанията им за съществуващите образователни инструменти и ресурси в областта на междукултурните компетенции. Точно същия процент (95,1%) от потребителите заявиха, че инструментите и информацията, предоставени в продуктите на CIT4VET, ще им помогнат да бъдат по-информирани и компетентни в областта на културата и ще им помогнат да отговорят по-добре на нуждите на културно разнообразни групи обучаеми.

Cit4VET logoСлед месеци упорита, но ползотворна работа, партньорството по проект CIT4VET е почти на финала!

Интелектуалните продукти от проекта са разработени, преведени на всички национални езици и готови да бъдат тествани от основната целева група, на която са предназначени да помогнат – обучители и представители от областта на ПОО.

Ето кратък преглед на всеки CIT4VET продукт:

E VET LogoС радост представяме на Вашето внимание прес съобщение по проект E-VET!

Пълният текст на документа можете да свалите от тук.

Приятно четене и останете на линия за актуални новини по проекта!

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Страница 1 от 5

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com