Професионално образование

 

 

 
 

Подпомагане на ново квалифицираните учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа с мигранти

, , ,

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

, , ,

       

Cit4VET logoМеждукултурните компетенции са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на междукултурните компетенции е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.

E VET LogoОт 9 до 13 септември в Никозия, Кипър се проведе практически семинар по проекта EVET.
Знам и Мога представи обективен и дори критичен доклад на базата на обратаната информация, получена от 140 участници в теста на първия интелектуален продукт – Онлайн Диагностичен Инструментариум. На базата на направените предложения и забележки, ще бъде подобрена финалната версия на продукта, ще бъде преведен и съвсем скоро достъпен на всички партньорски езици на https://platform.e-vetproject.eu/ .

Cit4VET logoПърва партньорска среща
Срещата се проведе в Падерборн, Германия на 26 и 27 януари 2019 г. След представянето на проекта партньорите дискутираха детайлите по работата върху интелектуалните продукти, планираха дейностите по управлението на проекта и възложиха конкретни задачи за разпространение и оценка на резултатите.

valitsПрез ноември 2018 официално приключи проект VALITS. Двугодишната активна работа по проекта беше посветена на постигането на промяна в начина на мислене и възприятията на стотици сезонни работници, чрез ангажирането им в практически дейности, спомагащи за дефинирането и признаването на техните преносими меки умения и повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.

Страница 1 от 4

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com