Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

, , ,

 

 
 

Извънредното положение свързано с корона вируса създаде допълнителни предизвикателства при реализирането на проекта ALTER. Вместо присъствена партньорска среща на 30 юни се проведе онлайн такава. Икономическите последствия от пандемията тепърва ще се оценяват и анализират, но е факт рязкото увеличение на безработицата. Сега, когато са налице първите признаци на възстановяване и пазара на труда се активизира, в най-неизгодно положение е целевата група по проекта. Възрастни, които нямат достатъчно умения да се възползват от новите, предпочитани от работодателите начини за кандидатстване за работа. Голяма част от представителите на целевата група, поради ранното си отпадане от образователната система нямат необходимите знания и умения да се възползват от съвременните инструменти за търсене на работа, често попадат в капана на подвеждащи обяви или им е трудно да представят пред работодателя уменията които притежават.

ParentBank LogoТъй като пандемията Covid-19 повлия на начина, по който работим, втората транснационална среща по проекта ParentBank се проведе на 9 - 10 юни 2020 г. онлайн.

Нашето партньорство обсъди текущото развитие на втория интелектуален продукт - програма за обучение за изграждане на грамотност, численост, цифрови умения, чувство за инициативност и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители, която има за цел да насърчи тяхната работоспособност, социално-образователното и личностното им развитие.

ParentBank LogoНа 5ти и 6ти юни 2020 г. в гр. Чепеларе се проведе първото обучение на професионалисти работещи със самотни родители по проект ParentBank.
Региона е отдалечен, планински, с етнически малцинства, много от тях живеещи в труднодостъпни махали. Проблемите на самотните родители особено са се изострили по време на карантината около извънредното положение поради корона вируса.

EKS logoНационалните проучвания, поведени в рамките на проект EKS целят да представят и анализират информация относно актуалното състояние на младите хора, извън образование, обучение или заетост (т.нар. NEETs) в партньорските държави, както и различните мерки подпомагащи тяхната интеграция на пазара на труда, чрез представяне на пропуските, които съществуват във всеки контекст. Общият доклад комбинира и резюмира получените изводи, както от проведеното във всяка държава настолно проучване, така и резултатите, събрани с помощта на въпросник разпространен сред целевата група на проекта (събрани 261 попълнени въпросници). Освен това докладът представя съществуващите добри практики във всеки национален контекст, които са изиграли ключова роля при концептуализирането на иновативни решения за създаване и стимулиране на предприемачески начин на мислене сред младежите в неравностойно положение. Повече информация за направените изводи, можете да намерите тук.

Проект ALTER неочаквано се изправи пред ново предизвикателство. От една страна рязкото увеличение на безработните свързано с пандемията от Корона вирус, социалната изолация, която освен негативните последствия за повечето хора, предоставя допълнително време за самообучение.

Тази тема, както и обсъждане на развитието на проекта бяха обект на онлайн среща между партньорите в началото на юни.

ParentBank LogoПървият продукт по проекта ParentBank - „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е финализиран! Партньорите създадоха програма за обучение на професионалисти за подобряване на техните способности като насърчават трудоспособността на самотните родители, социално-образователното и личностното им развитие.

Страница 1 от 9

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com