Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

     
 

ParentBank LogoPARENTBANK – „Повишаване на социалното включване на самотни родители с ниски доходи“ е проект за стратегическо партньорство в образованието за възрастни „Еразъм+“, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.E.F.P. Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021) - Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.
Тази нова европейска инициатива има за цел да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които вероятно не биха могли да си позволят.

EKS logoПървата партньорска среща по проект „Предприемачеството е ключът към успеха“ се проведе в град Оденсе (Дания) на 26 и 27 ноември 2019г. Събитието беше организирано от координатора на проекта BrainLog в House of Code и със специалната подкрепа на Startup Odense.
Срещата беше открита с приветствие от координатора BrainLog и кратко представяне на всички участници и техните организации. По-нататъшния преглед на проекта се фокусира върху основните оперативни въпроси и необходимите стъпки за създаването на първия интелектуален продукт - EKS симулационна игра.

Първата среща на партньорите по проект UPthEM (UPSKILLING PATHWESS FOR EMPLOYABILITY) беше организирана от координатора на проекта Сдружение Знам и Мога на 7 и 8 ноември 2019 в София, България. Събитието беше чудесна възможност за всички участници да научат повече за проекта, да се запознаят и да планират в детайли стъпките, които трябва да се направят, за да се постигнат заложените резултати. Обсъдиха се още административни, организационни и финансови аспекти на проекта. Участниците създадоха работен план, в който се описаха конкретните задачи, отговорности и крайни срокове.

Стратегията „Европа 2020“ е програма на ЕС в която се определят конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през следващото десетилетие. Тя акцентира върху интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж като начин за укрепване на икономиката на ЕС и да го направи устойчив към настоящите и предстоящи предизвикателства.

Заетостта е един от основните компоненти на стратегията „Европа 2020“. Висока заетост за всички граждани на ЕС е от решаващо значение за осигуряването на адекватен жизнен стандарт. Освен че допринася за качеството на живот и социалното включване на хората, това също така подобрява благосъстоянието на обществото като цяло, което го прави един от крайъгълните камъни на социално-икономическото развитие.

deecent logo smallПоследната партньорска среща по проект DECENT се проведе във Валенсия, Испания. Всички интелектуални продукти са практически изработени и преведени. Онлайн платформата е готова да предложи на потребителите си теоретичните материали по интелектуалните продукти, много задачи за проверка на реалните знания и умения, както и да даде в ръцете на обучителите достатъчно възможности за първична оценка на знания и уменията на обучаемите и обучителен инструментариум за минимизиране на последствията от функционалната неграмотност при възрастните.

Страница 1 от 6

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com