Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

, ,

Картографиране на музиката на миграцията

, , ,

 

Интелигентно обучение чрез информиране, вдъхновяване и ангажиране на възрастни обучаеми

,

 

Обучителни подходи за осигуряване втори шанс, личностно развитие и реинтеграция в обществото за бивши затворници

, , ,

Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“

, ,

   
 

ParentBank LogoЕкипът на "Знам и мога" организира национално събитие за разпространение на резултатите по проект ParentBank на 21 януари 2022 г. с 51 участници, разделени в две групи според ограниченията на Covid-19 в България.

 

ParentBank LogoЕкипът на "Знам и мога" Ви кани на напълно безплатно национално събитие за разпространение на резултатите по проект ParentBank на 21 януари 2022 г. според ограниченията на Covid-19 в България.

 

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095