Дейности

 

Сдружение „Знам и Мога” работи в две основни направления – разработване и реализиране на проекти в сферата на образованието и предлагане на образователни услуги.

В нашата над десетгодишна история имаме над 40 успешно реализирани проекта по национални и европейски програми. Изпратили сме и сме посрещнали по програми и проекти за международен обмен и доброволчество над 200 младежи. Продължаваме активно да работим по европейски проекти, основно в сферата на неформалното образование и права и гражданство.

В Сдружение „Знам и Мога” сме ориентирани към подпомагане на младите хора в процеса на личностното и професионалното им развитие. Затова предлагаме обучения и програми, свързани с личностното израстване на младите хора и развитие на меки и граждански умения. Така в нашите услуги добавихме и професионалното ориентиране и кариерното консултираме.

От 14.11.2016 година „Знам и Мога“ стана и Център за информация и професионално ориентиране с лиценз №201614045 към Национална агенция за професионално образование и обучение. А от 23.08. 2017 година сме сертифицирани и с ISO 9001:2015 с област на приложение: Организиране и провеждане на образователни дейности, обучения, семинари, курсове, практикуми, конференции и квалификационни форуми.