За проекта

 

Резултати

Име: CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение

Междукултурните компетенции (МК) са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на ИК е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която развитието на междукултурните компетенции е включено в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.
 

Основната цел на проекта е да подпомогне повишаването на квалификациите на ПОО обучителите да предоставят интеркултурно обучение на своите ученици в България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша до края на 2020г. Проектът ще постигне това чрез предлагане на лесен достъп до инструменти в областта на междукултурното обучение и предоставяне на учебни материали, включително инструкции за прилагане на теорията към междукултурното обучение.

В частност, специфичната цел на проекта е да създаде иновативен Онлайн каталог с инструменти за интеркултурно обучение, който ще бъде и Отворен Образователен Ресурс (ООР).
  - База данни с инструменти за интеркултурно обучение – колекция от инструменти, разработени в рамките на предишни инициативи и проекти. Отворени образователни ресурси в сферата на интеркултурното образование.
  - Обучителни материали - Материали под формата на електронно обучение, с упражнения и тестове, позволяващи самооценка на интеркултурните умения.
  - Ръководство за разработване на симулации за междукултурно обучение.

 

Информация

Номер: N°:2018-1-DE02-KA202-005051
Финансираща програма: Erasmus+, KA2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for vocational education and training
Продължителност: 01.10.2018 – 30.09.2020
Партньори:
assist GmbH – Германия
The Institute of Technology Tralee - Ирландия
DANMAR COMPUTERS – Полша
Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. - Полша
Intercultural Business Improvement Ltd. – Холандия
RUNI Center – България
Diciannove - Италия
Уебсайт: https://cit4vet.erasmus.site/

 

Cit4VET logoСлед месеци упорита, но ползотворна работа, партньорството по проект CIT4VET е почти на финала!

Интелектуалните продукти от проекта са разработени, преведени на всички национални езици и готови да бъдат тествани от основната целева група, на която са предназначени да помогнат – обучители и представители от областта на ПОО.

Ето кратък преглед на всеки CIT4VET продукт:

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Cit4VET logoОсновна част от Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение са обучителните материали относно културата – материали за онлайн обучение, съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни компетенции.

Модулите имат за цел да насърчат ПОО обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни компетенции.

Учебният материал е разделен на пет модула, които дават информация за съответните междукултурни теми.

Cit4VET logoОгромното значение на междукултурните компетенции и осведоменост се признава от европейските институции и всички държави-членки на ЕС. Въпреки това, все още има много ПОО обучители, доказани експерти в своята конкретна област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с обучаеми от различни среди, националности и култури, те признават, че не разполагат с необходимите знания и умения за справяне с това предизвикателство.
Проектът # CIT4VET има за цел да подобри ситуацията чрез създаване на база данни с инструменти за подобряване на междукултурните компетенции на преподаватели, институции и обучаващи се в ПОО сектора.

Cit4VET logoМеждукултурните компетенции са от съществено значение, за да бъдат ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на междукултурните компетенции е признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече образователни институции. Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в частност за обучителите в сферата на ПОО. В резултат на това има много ПОО обучители, които са експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение, в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.

Cit4VET logoПрез първите месеци на проект #CIT4VET всички партньори осъществиха различни проучвания, за да изпълнят първата стъпка към създаването на базата данни от междукултурни инструменти. Партньорството събра над 100 ресурса (методологии, отворени образователни ресурси, методи за оценка; материали за самообучение и др.) в областта на междукултурното обучение и подобряването на междукултурните компетенции в сектора на ПОО. Ресурсите са групирани в база данни според предварително установени критерии и сектори – описание на инструмента; сектора на приложение; начин на обучение и взаимодействие, фокус върху културата; целева група, ниво на трудност; налични езикови версии и т.н.

Страница 1 от 2

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com