Училище

 

 

 
 
 
 

Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

oсезаемо програмиране; STEM; включване в училище

Средиземноморски приобщаващи училища

приобщаващи училища, многоезична рамка, междукултурно образование, приемни класни стаи, класни стаи

BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

, , ,

Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

, , , ,

DROP-IN

, , , , ,

Ефективно учене

Инструментариум за разбиране и изразяване

, ,

12 умения за успех

, , , , ,

Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии

, , , ,

Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

4 креативности

Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

, ,

 

logo medis v1На 14 юли 2020, в Националния студенстки дом в София, се проведе среща на тема „Новата програма Еразъм – очаквания“ между представителите на формалното и неформално образование и евро депутати свързани с образователните политики. По време на срещата се обсъждаха проблемите и допълнителните предизвикателства пред образованието в България свързани с новата смесена форма на обучение (присъствена и дистанционна), готовността на системата да я прилага, както и анализа на резултатите от матурите след 7 и 12 клас, като резултат от това обучение.

projectslogo.unextyouЕкипът на проекта UNEX ви информира, че на сайта на проекта вече можете да намерите и упражненията по втория интелектуален продукт – „Разбиране“ не само на прочетеното, но и на чутото.
Трудностите които има проекта в прилагането на интелектуалните продукти във формална училищна среда, ускориха подготовката на втория интелектуален продукт, като основната цел е упражненията да могат да се използват по време на различни неформални образователни дейности през лятото – летни занимални, летни образователни лагери. Очакваме интересна и полезна обратна връзка от тях, за да можем да ги подобрим и унифицираме.

12 habits for successВъпреки необичайната ситуация, партньорството по проект 12 умения за успех продължава работата по изпълнението на дейностите!
Вчера имахме онлайн среща с нашите партньори, за да обсъдим какво сме направили до този момент и как можем да организираме бъдещите си дейности предвид въздействието на пандемията причинена от Covid-19 на национално и международно ниво.

По време на събитието партньорите прегледаха дейностите по проекта, работния план и сроковете, за да направят някои корекции поради закриването на училищата поради пандемията. Новите дати бяха уредени, като се вземат предвид дейностите, които трябва да бъдат извършени / осъществени с учениците, и несигурността относно организирането на новата учебна година, планирана да стартира между 14-17 септември 2020 г.

BI NEW LogoНа 10 юли 2020 в зала „Европа“ на хотел „Рамада“ се проведе събитието за популяризиране на проекта Bi New. Спазването на противо епидемиологичните мерки наложиха ограничения на общия брой участници. Поради размера на залата част от заявилите участие не можаха да присъстват, но считаме, че представянето пред повече от 50 човека от цялата страна и един от чужбина е добър показател.

Logo C GAMEНа 7 юли 2020 се проведе онлайн среща по проекта C-Game.
Бяха представени резултатите от първия интелектуален продукт, които са анализи на теориите на които в момента се осъществява кариерното консултиране и определяне на сфери на интереси, как тези теории са интегрирани и онлайн използвани, какви игри има в момента на пазара ориентирани към връзката с различни професии, всяка държава участник в проекта направи анализ на класификацията на професиите, в последствие бяха обединени в европейска класификация, която ще се използва в играта. В заключителния документ на базата на всички тези анализи има препоръки към дизайнерите и програмистите на играта, какви елементи е задължително да бъдат интегрирани и кои са препоръчителните.

Logo C GAMEЧешката асоциация на образователни консултанти в тясно сътрудничество с отдела за поддръжка на насочващите услуги на Националния фонд за обучение подготви и получи средства за изпълнение на международния проект по програма ERASMUS + (2019-1-CZ01-KA201-061204), C-Game: Кариерно насочваща игра в град, пълен с професии.

Въпреки необичайната ситуация, партньорството по проект UP2B продължава работата по изпълнението на дейностите!
Миналият петък имахме онлайн среща с нашите партньори, за да обсъдим какво сме направили до този момент и как можем да организираме бъдещите си дейности предвид въздействието на пандемията причинена от Covid-19 на национално и международно ниво.

Партньорството взе решение да изпрати молба до португалската Национална агенция за удължаване на проекта с още 6 месеца. В случай че тази заявка бъде одобрена, крайната дата на проекта ще бъде 29 декември 2022 г. (вместо сегашния 29-ти юни 2022 г.), което също ще позволи тестването на продуктите от проекта да се извърши през още един учебен срок.

Следващите стъпки преди партньорството ще бъдат разработването на мрежова платформа и хранилище за учебни материали - IO1 - Общност на практиките „Училище и работа“ и Активно хранилище zа учебни материали и IO2 - „Наръчник за съвпадение на училище и работа“, обхващащ възможно най-широк кръг от учебни предмети (STEM, изкуства, спорт, гражданство и други).

Следващата среща в партньорство лице в лице беше планирана за 12-13 октомври 2020 г. в Рига, Латвия. Поради несигурната ситуация по отношение на международните пътувания, тя ще бъде отложена.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: https://up2b.eu/

Страница 1 от 13

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com