Училище

 

 

 
 
 
 

Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

oсезаемо програмиране; STEM; включване в училище

Средиземноморски приобщаващи училища

приобщаващи училища, многоезична рамка, междукултурно образование, приемни класни стаи, класни стаи

BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

, , ,

Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

, , , ,

DROP-IN

, , , , ,

Ефективно учене

Инструментариум за разбиране и изразяване

, ,

12 умения за успех

, , , , ,

Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии

, , , ,

Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

4 креативности

Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

, ,

Преодоляване на разликата между образователните институции чрез медиация

,

Игри за толерантност

, ,

Училищно включване: обучението за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

, , ,

Дигитални меки умения за смесено обучение

, , ,

 

4 creativities logoСпособности като творчество, критично мислене, решаване на проблеми и артистично изразяване са ключови компетентности, които трябва да се развиват, за да се посрещнат актуалните трудности и промени в днешното общество. Когато преподаваме творчество, можем да предложим инструменти за иновации и промяна. С това целим да възпитаме хора, изпълнени с оригиналност, визия за бъдещето, предприемчивост и със способност да поемат рискове, преодолявайки препятствията и проблемите, с които се сблъскват в ежедневието си. Основната идея на проекта „4 Креативности“ е да се насърчи креативността у децата, която е съществен елемент, за да могат да изразяват себе си, развивайки абстрактното си мислене, а също така ще бъде от изключителна важност, за да решават проблеми и да общуват с другите през целия си живот. Научно доказано е, че старомодните методи на преподаване са основната причина някои ученици да губят мотивация и в резултат на това оказват отрицателно въздействие върху учебните им резултати.

4 creativities logoРаботите или имате интерес в сферата на изкуствата? Искате да намерите нещо по-интересно? Вижте продуктите по проекта, свързани с артистичната креативност!

Разработването и тестването на колекция от атрактивни обучителни методи, включени в четвъртия и последен интелектуален продукт по проект 4 Креативности (2019-1-BG01-KA201-062354): Артистична креативност, започна през месец май 2021.

С насърчаването на артистичната креативност ще подобрим артистичните способности на нашите ученици и способността им да изразяват своите желания, емоции и страхове.

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095