Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

, , ,

 

 
 

На 10 и 11 април партньорите на DECENT се събраха за своята пета международна среща в Палермо, Италия. Срещата предостави възможност за дискусия за извършената работа, постигнатите резултати и трудностите при изпълнението им, както и за напредъка през последните месеци от изпълнението на проекта.

От 21 до 24 януари 2019 в град Болу, Република Турция се проведе първата среща по проекта ИКТ за възрастни. В съвременния свят непознаването на съвременните цифрови средства за комуникация, на информационните технологии даващи сериозно преимущество не само на пазара на труда, но и в ежедневието е с голямо значение не само за възрастното население. За съжаление имено то най-много страда от изоставането си в тази област. В много случай желанието е налице, но възможностите за обучение са ограничени, както поради отсъствието на институционален подход, така и от липсата на осведоменост за възможните начини и места за обучение.

cc logo v smallГотова е платформата за обмен на добри практики, разработена съвместно от „Teatr Grodzki“ и партньорите на “Create your puppet, create yourself”. Тя може да бъде намерена на www.ccproject.art.

На 6 и 7ми ноември в Никозия, Кипър се проведе третата партньорска среща по проекта DECENT. На срещата всеки от партньорите представи работната версия на първия интелектуален продукт – модули на различни теми за ръководството за обучители на възрастни „Достоен живот без неграмотност“.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com