Възрастни

 

 

projectlogo.qaa
 
projectslogo.cp
 
projectslogo.ace
 
projectslogo.decent
 
projectslogo.robin

Подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология

социална интеграция; превенция; отпадане от училище; деца; миграция

ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

, , ,

Повишаване на квалификациите водещи към заетост

, , , ,

Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

, , ,

Предприемачеството е ключът към успеха

, , , ,

Алтернативни осигурени мрежи

 

   
 

Представяме на Вашето внимание Национален доклад за резултатите от проведеното изследване по проект DECENT, за определяне на нивото на функционалната неграмотност сред възрастните.

Пълен текст на доклада можете да изтеглите от тук.

На 3 и 4 юли 2018 в офиса на Знам и Мога ЕООД се състоя третата партньорска среща по проекта DECENT. Проектът навлиза във фаза на изготвяне на интелектуалните продукти, базирани на проведените в страните партньори изследвания с въпросник, попълнен от представителите на основната целева група – трайно безработни възрастни или такива, които не могат да си намерят постоянна работа. Една от целите на изследването беше свързана с установяване на проблеми, за които често самите участници и не подозират, а могат да бъдат причина за тяхното незавидно положение на пазара на труда.

Ако мислите, че имате проблеми свързани с тематиката на проекта и имате желание да участвате в това проучване, както и да получавате информация за развитието на проекта и неговите интелектуални продукти, то натиснете линка по-долу:

https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1455/658cfMalfHozAJYpMoqYB8FkPmUz9KmlVzX0bXchvqGV0vbCJsraqWl685w8FIjq7

Проектът:

Образователните, научните и културните департаменти на ООН , както и институции от ЕС определят функционалната неграмотност, като носител на значителни отрицателни последствия не само за личностното развитие, но и в икономическо и социално отношение. Въпреки, че функционалната неграмотност е широко обсъждана в медиите през последните години, има ограничени научни познания за функционално неграмотните хора.

Двугодишната активна работа по проект ROBIN беше посветена на постигането на промяна в начина на мислене и възприятията на стотици преподаватели и образователни експерти, чрез ангажирането им в практически дейности целящи да демонстрират как децата и младежите, жертви на миграция могат да бъдат подкрепяни и напътствани по време на тяхното образование и в стремежа им да намерят втори шанс в живота.
Преминавайки през разделите на настоящото ръководство вероятно сте забелязали, че зад организирането и осъществяването на всички дейности стои един много важен аспект, който прави нашата работа толкова значима и това е всеотдайността.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com