Училище

 

 

 
 
 
 

Насърчаване и включване на обучителната програма „STEM“ (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции,инструменти и дейности за програмиране

oсезаемо програмиране; STEM; включване в училище

Средиземноморски приобщаващи училища

приобщаващи училища, многоезична рамка, междукултурно образование, приемни класни стаи, класни стаи

BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение

, , ,

Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране

, , , ,

DROP-IN

, , , , ,

Ефективно учене

Инструментариум за разбиране и изразяване

, ,

12 умения за успех

, , , , ,

Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии

, , , ,

Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация

4 креативности

Приобщаващи образователни програми и подкрепа за деца

, ,

Преодоляване на разликата между образователните институции чрез медиация

,

Игри за толерантност

, ,

Училищно включване: обучението за предоставяне на услуги като средство за насърчаване на активно гражданство

, , ,

 
 

logo medis v1 Поредната училищна карантина свърши. Част от класовете отново са в училище. Много от приятелите ни съученици мигранти, продължиха пътя си към Европа, но имаме и нови.

REFORM LogoС радост обявяваме, че пандемичната ситуация не успя да ни попречи да организираме събитие за разпространение на резултатите по проекта! Българското събитие за разпространение на разултатите беше организирано онлайн на 27 януари 2021г. 

 

REFORM Logo

Уважаеми колеги, 

119 СУ и Сдружение „Знам и мога“ имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в безплатно информационно онлайн събитие по европейски проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище.

 

Страница 1 от 17

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2021 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com