pair final logoДнес имахме среща, целяща да подобрим качеството на проекта.

По време на срещата обсъдихме оценката на въздействието, медотите за оценка и коефициента на полезно действие на проекта.
Целта срещата беше да се определи списък на индикатори за КПД и оценка на очакваните резултати и въздействие на проекта PAIR
по отношение на голямото европейско предизвикателство на демографските промени и застаряването на населението.

Очаквайте още новини!

pair 6.10.21 3

pair 6.10.21 2

pair 6.10.21

 Erasmus Co funded BG

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095