За проекта

 

Резултати

Име: Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

Семействата на самотни родители със зависими деца са изложени на повишен риск от бедност и социално изключване.

Увеличаването на икономическата независимост на самотните родители, с особено внимание към самотните майки, е от ключово значение за изваждането на тях и техните семейства от бедност. Мерките за баланс между професионален и личен живот също играят важна роля в подкрепа на пълноценното участие на самотните родители в обществото. Достъпът до услуги като грижи за деца, дългосрочни грижи, както и образование и обучение и други полезни услуги могат да премахнат бариерите пред тях на пазара на труда и да допринесат за социално включване.

Проектът ParentBank има за цел да допринесе за социално-икономическото овластяване и включване на нискоквалифицирани с ниски доходи самотни родители, поставяйки си следните цели:

• Подкрепа за самотни родители, които са нискоквалифицирани / образовани, за придобиване и развитие на основни и ключови умения, чувство за инициативност, предприемачески начин на мислене и умения, за да се насърчи тяхната работоспособност и социално-образователното и личностно развитие, чрез функционирането на онлайн „времева банка“.

• Разширяване на компетенциите на практикуващите, които подкрепят самотни родители в преподаването на

Умения за изчисляване, предприемачески и цифрови умения, вкл. чрез използването на цифрови технологии, така че те да осигурят висококачествени възможности за обучение, съобразени с нуждите на нискоквалифицираните самотни родители.

• Насърчаване на нискоквалифицираните /слабообразовани самотни родители да развиват и надграждат своята грамотност, работа с цифри, дигитална, предприемаческа компетентност и/или други ключови компетенции чрез връзки, напътствия и мотивация от връстници

• Насърчаване на достъпа на самотни родители с ниски доходи до грижи за деца и други услуги (те може да не могат да си ги позволят) чрез банкиране с време (предоставяне на услуги помежду си), което също може да улесни / подкрепи влизането им на пазара на труда или допълнително обучение.

  • Програма за обучение на обучители, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения
• Програма за обучение за повишаване на функционалната грамотност, цифрови умения, чувство за инициатива и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители
• Разработване на ръководство за подготовка на бизнес план и стратегия за устойчивост
• Създаване и пилотиране на времева банка за самотните родители
 

Информация

№: 2019-1-RO01-KA204-063798
Programme: ERASMUS+; KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA204-Strategic partnerships for adult education
Duration: 01.10.2019. – 30.09.2021.
Partners:
Asociatia Habilitas - Centru de Resurse si
Formare Profesionalal – Румъния
Parents' Association "Step by Step"– Хърватия
Asociación Caminos - Asociación para el intercambio educación y desarrollo social – Испания
SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS – Литва
KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU – Гърция
Сдружение Знам и Мога – България

 

ParentBank LogoЩастливи сме да обявим, че Интелектуален продукт 1: Програма за обучение на професионалисти, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения е готов!

ParentBank LogoПартньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на самотни родители в уязвими ситуации с цел изграждане на умения за численост, предприемачество и дигитални умение (включително чрез използването на цифрови технологии), за да се насърчи тяхната пригодност за заетост и социално-образователно и личностното им развитие, което също ще подобри тяхното социално включване, чрез проектно-базирана методология.

ParentBank LogoАко сте родител, който иска да научи нови неща, Сдружение „Знам и Мога“ Ви кани на следобедно кафе на 13-и март, на което да се запознаете с атрактивни и интересни начини за подобряване на уменията Ви в разнообразни сфери.

ParentBank LogoПартньорството по проект ParentBank обявява стартирането на онлайн програма за обучение на професионалисти, които подкрепят нискоквалифицирани/образовани самотни родители, която има за цел да разшири и подобри компетентностите на професионалистите в обучението по численост, предприемачески и цифрови умения.

ParentBank LogoТъй като пандемията Covid-19 повлия на начина, по който работим, втората транснационална среща по проекта ParentBank се проведе на 9 - 10 юни 2020 г. онлайн.

Нашето партньорство обсъди текущото развитие на втория интелектуален продукт - програма за обучение за изграждане на грамотност, численост, цифрови умения, чувство за инициативност и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители, която има за цел да насърчи тяхната работоспособност, социално-образователното и личностното им развитие.

Страница 1 от 2

Контакти

бул. Прага No.8, София, 1606

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2021 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com