ИКТ

 • Seniors@ICT

  За проекта

   

  Резултати

  Име: ИКТ в социалното приобщаване на възрастните

  ХХІ век е белязан от бърза трансформация и напредък в технологиите и ИКТ, но също така ниска раждаемост и увеличаването на броя на възрастните хора. Днес има нови концепции за всичко, много от които възрастните хора не познават: нови методи за социализация, за управление на пари, за резервиране на стая, за пазаруване... Пенсионерите често се затрудняват от най-простите задачи, с които с лекота са се справяли преди но вече са свързани с ИКТ и технологиите, това става пречка за тях и допринася за тяхното социално изключване поради цифровото разделение. Ученето през целия живот е важен инструмент за социалното включване на възрастните хора и активно остаряване, но за достъп до много ресурси, е ниобходима  ИКТ грамотност (като например онлайн записването за дейности), да имат акаунти за електронна поща и да използват смартфони. Следователно тези две нови обществени промени трябва да се допълват взаимно, а не да си противоречат. Пенсионерите трябва да усвоят ИКТ умения и да използват ИКТ като ново средство за социално включване чрез изучаване на етични измерения и рискове. Липсата на познания в областта на ИКТ прави по-възрастните хора уязвими към рискове -  жертви от измами, споделяйки лична информация, която може да застраши тяхната безопасност.

  Технологичните тенденции трябва да обслужват нуждите на социалното включване на възрастните хора и за да се гарантира това, възрастните хора трябва да имат достъп до ИКТ, да научат новия свят и как да живеят в него. Нуждите от социална етика и неприкосновеност на личния живот в ИКТ за възрастни хора е един от фокусите, както и към други инициативи на ЕС.

   
  • повишени умения за социално приобщаване за възрастните хора
  • повишени уменията и компетенции в сферата на ИКТ за възрастните хора
  • повишени компетенции и умения на преподавателите в партньорските организации
  • повишен капацитет на партньорските организации да обслужват възрастните хора и приобщаващия ЕС
  • 6 краткосрочни съвместни обучения и 1 международна среща с 126 участници от 9 партньори (18 участника във всяко събитие) в допълнение към местните участници и заинтересовани страни, които присъстват на тези събития
  • ръководство с добри практики и социално медиен канал на Seniors @ ICT
   

  Информация

  Номер:2018-1-TR01-KA204-059175

  Програма:ERASMUS+; KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA204- Strategic partnership for adult education ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

  Продължителност:15.11.2018 - 14.01.2021

  Партньори: BOLU VALILIGI– Турция;

  Bolu Izzet Baysal Halk Egitimi Merkezi – Турция; Active Citizens Partnership – Гърция; PRO-MED sp. z o. o. – Полша;

  Associacio Cultural Meet and Map – Испания; Сдружение Знам и Мога – България; European Development Innovation Network – Великобритания; Merseyside Expanding Horizons Limited – Великобритания; Associazione Memoria Immagine – Италия;

   

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com