Проект EKS - Общ доклад от национални проучвания

EKS logoНационалните проучвания, поведени в рамките на проект EKS целят да представят и анализират информация относно актуалното състояние на младите хора, извън образование, обучение или заетост (т.нар. NEETs) в партньорските държави, както и различните мерки подпомагащи тяхната интеграция на пазара на труда, чрез представяне на пропуските, които съществуват във всеки контекст. Общият доклад комбинира и резюмира получените изводи, както от проведеното във всяка държава настолно проучване, така и резултатите, събрани с помощта на въпросник разпространен сред целевата група на проекта (събрани 261 попълнени въпросници). Освен това докладът представя съществуващите добри практики във всеки национален контекст, които са изиграли ключова роля при концептуализирането на иновативни решения за създаване и стимулиране на предприемачески начин на мислене сред младежите в неравностойно положение. Повече информация за направените изводи, можете да намерите тук.

Пълна версия на доклада можете да свалите от тук.

Приятно четене!

Последвайте проект EKS във Facebook и LinkedIn!

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com