T-Games

За проекта

 

Резултати

projectslogo.t gamesИме: Игри за толерантност

Основната цел на проекта е да даде на учителите в предучилищна подготовка и начална училища знания и умения за използване на игрова методология чрез създаване на нови образователни игри срещу тормоза и база данни с анализ на игри и ресурси.

Цели:

- обучени учители и помощен персонал за справяне с тормоза във всичките му форми

- по-голяма увереност в използването на игри в детските градини и началните училища във и извън класната стая, за да се създадат безопасни места за обсъждане на тормоза и други спорни въпроси

- предлагане на по-голяма гъвкавост за учителите да използват разнообразна гама от учебни стилове и съдържание чрез използване на игри в образователния процес

- подобряване на съдържанието на програмите за борба с тормоза, предлагани за малки деца в сектора на задължителното образование, чрез възприемане на методологията на играта като училищен подход срещу тормоза

- намаляване на различията в знанията, уменията и разбирането между страните в партньорството по отношение на тормоза и неговото въздействие
 

- Методика за разработване на образователни игри

- Ръководство и тестване на сценарии за игровите методологии за преподаватели

- База данни за игри, дейности и ресурси за превенция на тормоза
 

Информация

№: 2020-1-BG01-KA201-079206

Финансираща програма: Еразъм +, KA2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KA201-Стратегически партньорства за училищно образование

Продължителност: 1.11.2020 - 30.6.2022

Партньори: 75 детска градина “Сърчице“, Регионална дирекция за начално и средно образование в Западна Македония, Гърция, STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI, Полша, Mise HERo sro, Чешка република, Сдружение Знам и Мога, България, KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Гърция, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI, Полша, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Румъния, INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES, Румъния, Základní škola Orangery. s.r.o., Чехия

 

Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели и родители

T GAMES logoПаралелно със създаването на първия документ на проекта T-GAMES Методология за разработване на образователни игри, започна и работата по втория интелектуален продукт - Ръководство и сценарии за тестване на методологията на игрите за преподаватели и родители. Основната цел на продукта е да постави акцент върху практическите аспекти на използването на игри и методи за предотвратяване на тормоза и насилието и предлагане на дейности за подпомагане на всички потърпевши и участници в такива ситуации. Ръководството също така предлага ключови концепции и действия относно превенция на тормоза, механизми за създаване на ролеви игри, детайлни инструкции за провеждане на игрови дейности, както и полезни съвети, информация и препоръки за превенция на тормоза.

Ползотворно обучение в Прага - работа и игри

T GAMES logo„Обучение по методология на играта“ беше събитие, в което участваха 24 преподаватели, учители и експерти в областта на образованието, организирано от Mise HERo в Прага, Чехия в периода 5-9 юли 2021 г. Събитието имаше обща продължителност от 30 часа обучение (6 часа на ден), последвано от 10 допълнителни часа, посветени на самообучение, след като участниците се върнаха у дома.

Методология за разработване на образователни игри

T GAMES logoПървата ключова дейност от изпълнението на проект Игри за толерантност бе извършването на анализ на нуждите и идентифициране на потребностите на педагогическия персонал в държавите-партньори България, Чехия, Гърция, Полша и Румъния. С помощта на внимателно разработен въпросник, партньорите успяха да съберат ценна обратна връзка и споделен опит, който им бе от полза, за да добият детайлна представа относно съществуващите подходи за борба с насилието, както и за нагласите относно употребата на игри и игровизация в дейностите за превенция на тормоза сред деца от различни европейски училища и детски градини. Проучването беше проведено в периода декември 2020-януари 2021, а веднага след анализът на получените резултати, започна усилена работа по създаването на първият интелектуален продукт - Методика за разработване на образователни игри – за преподаватели и педагози, които имат желание да създават дейности, насочени към превенция и деескалация на насилието и биха искали да добият повече информация и опит в тази сфера.

Среща по проект T- GAMES!

T GAMES logoДнес, 2 юни 2021 г., партньорите по проект T-Games организираха редовната си среща с участието на партньорите от България, Чехия, Гърция, Полша и Румъния!

 

 

T-GAMES брошура

Видяхте ли Фейсбук а брошурата T GAMES logoна проект Игри за толерантност?

Първа среща по проект T-GAMES!

T GAMES logoПървата онлайн среща за проект T-GAMES се проведе на 1 декември 2020 г.

Начало на проект T-GAMES!

T GAMES logoЩастливи сме да обявим началото на проект Игри за толерантност!