Палитра с добри образователни практики

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствие да ви поканим да вземете участие в събитие "Палитра с добри образователни практики", организирано от Сдружение „Знам и Мога“, представящо добри образователни практики създадени по Европейски програми и възможности за професионално развитие. По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани с подкрепата на Европейската Комисия в сферата на образованието, в които участва Сдружение „Знам и Мога“, както и проекти на участниците в събитието:

  • DIHUB: Цифров иновативен хъб за облачни услуги
  • E-VET: Подпомагане на учители по ПОО с иновативен и усъвършенстван инструментариум, продължаващ професионалното им развитие при работа в мултикултурна среда.
  • BI-NEW: Приобщаване чрез нова методология за обучение.
  • Tangin: Насърчаване и включване на Наука, Технологии, Инженерство и Математика в учебната програма на училищата чрез използването на концепции, инструменти и дейности за осезаемо програмиране.
  • CIT4VET: Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение.
  • ACTLIFE: Физическата активност-инструментът за подобряване на качеството на живот при хора с остеопороза.
  • ParentBank: Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи.

В програмата, освен представяне на проектите, сме включили и кратки демонстрации на създадените продукти, които ще са от полза на работещите в образованието и обучението.

Събитието ще се състои на 9. – 10. юли 2020 г., Хотел Рамада София Сити Център, София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 131, Зала Европа.
Поканени са да присъстват представители на образователни институции, работещи с деца, младежи и възрастни, НПО, организации, работещи в сферата на образованието и обучението и други заинтересовани лица.
Моля да изпратите попълнена регистрационна форма на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 1.07.2020 г. Ще получите обратен имейл за потвърждение на регистрацията. Поради ограничения брой места и спазването на мерките за безопасност за провеждане на събития на закрито, участници, които не са получили потвърждение на регистрацията си, няма да бъдат допуснати в залата. Ще се спазва принципът първи по време, първи по място. След изчерпване на броя места регистрацията ще бъде затворена.
За участие в събитието няма такса. На участниците извън София се поемат пътните разходи срещу представяне на документи за пътуване (билет за автобус, влак или друг, в който е видна цената на пътуването, датата и маршрута), както и разходи за нощуване на стойност до 60 лв. с ДДС общо на участник.

Пълният текст на поканата, както и програмата на събитието, можете да изтеглите от тук!

Регистрационна форма за участие в събитието можете да изтеглите от тук!

Очакваме ви!

Екипът на Сдружение Знам и Мога