Латвийски впечатления - пътепис

Обучение по проект QAA - Яунпилс, Латвия (7-13 май 2018)

Приемащата организация е от Яунпилс
Градче с 2400 жители. Поминъкът е предимно земеделие, селски туризъм.
Предложената ни програма беше изключително богата и разнообразна.

През 2007 г. е създаден Регионален център за развитие „Ратс“
Започва с професионална преквалификация на безработни за намиране на работа.
Сградата, в която се помещава центърът, е бивша болница, реновирана по Европейски проект.
Има зала за обучение, семинари, срещи и практики. Оборудвана е кухня, в която се обучават в готварство, както и се готви за подпомагане на нуждаещи се.

Представяне на програмата и събеседване за постигане на основната цел – чрез обучение на организирани социални групи от хора от третата възраст да се удължи техният активен и здравословен начин на живот – знания, умения, общуване.
Целта на обучението е участниците да създават и разпространяват изучаваните практики в своите родни места и да извършват доброволческа дейност .

Изработване на личен Дневник на проекта
Идеята е да се използват отпадъчни материали за изработване на артпредмети, картички и други. Целта е да се обучат групите на умения и част от изработените предмети да се ползват лично, а други да се продават и да си подпомагат финансово.

Готварсто. Приготвяне на обяд от характерни за областта храни. Участват жени от центъра , които обучават желаещи да се научат и работят като готвачи.

Среща с кмета на града
Кмет на общината от 13 г. е Лигита Жинтере
Към момента в общината развиват дейност 33 НПО по проекти, предложени и финансирани от общината.
Обучават се координатори за работа с възрастни хора.
Създават се условия и се предоставят помещения за общуване по интереси, за придобиване на умения и организиране на тържества и чествания.
Има изграден фитнесцентър с инструктори и треньори, център за рехабилитация при различни заболявания.
Организирана ни беше фитнеспрограма за раздвижване и координиране на движенията.
В организацията и реализирането на проектите участват много млади хора – доброволци.

Посещение на тъкачна работилница
Работилницата е оборудвана с тъкачни станове от миналия век и други помощни уреди.
Предоставени са много материали за приложни изкуства и тъкане на изделия, характерни за района. През лятото се организират детски занимални с инструктори за приложни занаяти, керамика и плетива. Много жени се научават да тъкат черги, пана, да плетат и бродират. Много от изработените предмети и изделия се продават. Създадена е среда за взаимопомощ, за среща на различни поколения. Организирана е етнографска изложба, която представят на туристи. Мястото е много добре организирана среда за срещи, обучение и общуване.

Изработване на пана от сурова вълна
Идеята на тази дейност е да се изработят пана от жива вълна по лични идеи и модели или общо в група. Различно оцветени парчета вълна се подреждат в сответствие с картината, която всеки си е създал предварително. Процесът е дълъг и еднообразен с повтарящи се движения. В България се нарича „тепане на вълна“ . Получават се красиви малки пана от съчетани цветове и фигури. Според мен, тази дейност дава възможност за творческа изява, за релаксиране, за разтоварване от напрежение.
Може да се организира и за цяла група да създадът общо голямо пано. Идия, която обединява участниците.


Библиотеката е създадена през 1890 г.
Културно средище , организирано с доброволчески труд и средства, предоставени от общината. Много добре заредена библиотека. Сградата е център за срещи на жителите на градчето от всички възрасти. Организират се много срещи с автори, музиканти, колекционери. Четене на книги и обсъждане. Различни състави – подходящи за всяка възраст.
Творчески състави, съвместни чествания, фестивали и много други интересни дейности. Прави впечатление голямата привързаност и всеотдайност, с която работят всички заедно. Възрастните помагат с опита си, младите с енергията и любопитството.
Представиха ни група от възрастни жени, които изнесоха много мила програма с песни и танци.
Организираха ръчно оцветяване на свещи, с което се занимават и възрастни и деца. Правят се изложби и разпродажби.
С всяка дейност се цели приобщаване на възрастните хора към живота на градчето, създаване на подходящи таргет групи, а с изложбите и продажбите на изделията се подпомага както самата дейност, така и членове от групите.

Природа и изкуство
Градчето Яунпилс е разположено изцяло между вековни гори. Красивата природа създава настроение и желание за организирани разходки, състезания по ориентиране и туризъм.
Иновативната дейност, която ни предложиха, е свързване на разходките и състезанията с емоционалните преживявания и усещания на участниците и изразяването им чрез създаване на картини от естествени природни материали.
Преди започване на състезанието за откриване на поставени знаци в гората фитнесинструктор ни запозна с ползването на щеки за улесняване на ходенето. Красотата на природата, чистият въздух и хубавият слънчев ден създадоха много настроение и повод за общуване и подпомагане.
След устроения пикник имахме задачата да изразим преживените емоции чрез създаване на картини. Тази идея се хареса на всички. Цялата дейност може да бъде една добра практика за релаксация, разтоварване, терапия и изваждане на положителните емоции .
Всеки участник „нарисува“ своята емоция , своето отношение към природата ,

Тази дейност е определена от групата като най-добра и иновативна.
Всички картини бяха заснети и изложени на стена. По мое предложение се опитвахме да познаем коя картина от кого е. Така проверявахме и доколко вече сме се опознали и усетили като една общност

Среща с председателя на Асоциация за обучение на възрастни - гр. Рига
Асоциацията се управлява от Борд, който има за задача да разпределя фондовете за обучение по приоритети. Инвестира се предимно в значителни и качествени системи. Целта на обучението е да се изгражда и развива личността. Създадени са различни нива на обучение, като и университетите участват в проектите и подпомагат професионалното обучение.
Социалното общуване, умението да комуникираш, да изграждаш кариера са в
основата на обучението , което се води от треньори – обучители. Обучението и квалификациите се провеждат и в зависимост от потребностите на конкретни фирми.Умението да мотивира обучаваните е основно изискване за треньорите.
Дейността на асоциацията се рекламира в местните вестници, интернет. Обучението е платено, но се организират и безплатни курсове за безработни .

Общество „7 balles”
Младо семейство решава да напусне шумния град и да се занимава със засаждане на лозови масиви и производство на вино. Финансира се по европейски проект. По-късно разширява дейността си с дървопреработване и създава работилници за изработване на дървени изделия и други. Постепено мястото се превръща в атрактивен център за малки и възрастни. Работилниците са заредени с много заготовки , подходящи малки машини и материали, чрез които групи от деца и възрастни създават свои изделия. Тук могат да се развиват умения, да се развива усещането за правене на изкуство и влагане на фантазия. Използват се и много отпадъчни материали, които се превръщат в интересни форми .

Биоферма „Рогас“
Семейна ферма, финансирана по европейски проект. Привлечени са няколко възрастни семейства. Работят и млади хора от градчето.
Представиха ни производство на сирене, на извара и на масло по методи от миналия век.
Отглеждат крави, овци, прасета, кокошки.
Впечатляващ беше техният ентусиазъм, лекотата , с която се справят с всичко, и желанието им да продължат да разширяват дейността . Спокойствието, което излъчваха тези скромни и отрудени хора, говори за осигуреност и внимание от страна на административните органи.

Бяха посетени и исторически и туристически обекти , като:

1. Древният замък на Ливонския орден.
2. Културно исторически музей
3. Католически храм от 16.век.
4. Пивоварна
5. Рига – Art Nouveau Museum

Много впечатляваща и полезна беше срещата ни с госпожа Лигита Жинтере – кмет на общината. Изключително еродирана, знаеща и отзивчива на всеки проявен от нас интерес. В тази община грижата за хората е издигната в култ. Организацията е на високо ниво и с умение да мотивира всеки. Градчето е уютно, чисто, подредено. Хората излъчват спокойствие, взаимно уважение и принадлежност към родното си място.

 

18.05.2018 Райна Атанасова
                 Катя Манчева

Contact

bul. Evlogi i Hristo Georgiev No. 52, 1504 Sofia, Bulgaria

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com