ALTER срещу бариерите на Covid-19

Извънредното положение свързано с корона вируса създаде допълнителни предизвикателства при реализирането на проекта ALTER. Вместо присъствена партньорска среща на 30 юни се проведе онлайн такава. Икономическите последствия от пандемията тепърва ще се оценяват и анализират, но е факт рязкото увеличение на безработицата. Сега, когато са налице първите признаци на възстановяване и пазара на труда се активизира, в най-неизгодно положение е целевата група по проекта. Възрастни, които нямат достатъчно умения да се възползват от новите, предпочитани от работодателите начини за кандидатстване за работа. Голяма част от представителите на целевата група, поради ранното си отпадане от образователната система нямат необходимите знания и умения да се възползват от съвременните инструменти за търсене на работа, често попадат в капана на подвеждащи обяви или им е трудно да представят пред работодателя уменията които притежават.

laptop 1205256 640
На базата на анализа на получените резултати от първия интелектуален продукт, партньорите определиха темите, върху които ще работят, за да предоставят на обучителите на възрастни съвременни ресурси преодоляващи тези образователни пропуски. Модулите върху които ще се работи са:
• МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ;
• СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА;
• ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ;
• ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА;
• СЪРФИРАНЕ, ТЪРСЕНЕ И ФИЛТРИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА;
• КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯТА,
практически покриващи целия спектър от необходими знания, за успешно участие на онлайн пазара на труда.
Всички материали ще бъдат достъпни на онлайн обучителна платформа на всички партньорски езици, а повече информация можете да намерите на страницата на проекта – www.alterproject.eu

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com