ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект JUDEX+

Финалната конференция по проект JUDEX се проведе на 7 и 8 Септември в гостоприемния и станал традиционен за проекта хотел Централ Парк в София. На конференцията присъстваха малко повече от 150 души. Част от участниците бяха присъствали и на по-рано проведените обучения, но присъстваха и нови хора – представящи и други целеви групи, които по време на проекта бяха търсени за съдействие и подкрепа – учители и ръководен училищен персонал, социални работници, психолози, представители на „Сините стаи“, юристи, полицаи, представители на общинската и градската управа.

 

Присъстващите бяха приветствани от председателя на асоциация Знам и Мога Румяна Шаламанова, а Иво Димитров представи извървения път при реализацията на дейностите на проекта, резултатите и продуктите му – Учебния пакет, мобилните приложения, а също и първоначалните косвени резултати от прилагането на продуктите. За моментното състояние на проблематиката с насилието над децата говори прокурор от североизточна България, разкривайки истинските мащаби на проблема. Липсата на координация и правилен подход при работата с деца е основен проблем на държавните институции за превенция. Подобни проекти има в повечето административни структури, но няма синхрон в работата им.

За проблемите с насилието над деца в емигрантските общности и особено при децата в движение, говориха представители на Социалните Служби и от отдела за работа с малолетни престъпници от полицейско управление в София.

Всички участници изразиха задоволството си от проекта, от качеството на продуктите, от повдигането на толкова важен за обществото въпрос като насилието над деца, насоките дадени в Наръчника за взаимодействие на институциите за борба против посегателствата над деца. Конференцията завърши с дълго продължил коктейл в неформална обстановка, в която участниците имаха възможност  да обменят лични мнения и контакти, да споделят виждания и опит.

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com