citizenship.logoНа 13-ти февруари 2016 се проведе последната партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в гр.Краков(Полша) и бе организирано от организацията „Multikultura”. На събитието присъстваха четирима експерти от Сдружение „Знам и Мога“. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проекта, плановете за разпространение на тези резултати и бъдещите дейности за сътрудничество между организациите. Демонстриран бе и сайта на проекта: http://idea-c.weebly.com/

Прочети още...

citizenship.logoНа 15 декември 2015г. експерти от „Знам и Мога“ проведоха семинар по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ с участието на 22 ученици на 16/17 годишна възраст. Акцент в събитието беше темата за европейското гражданство и начините за участие на младежи в различни дейности, финансирани от Европейски програми.

Прочети още...

citizenship.logoПредседателят и финансовият мениджър на „Знам и Мога“ представиха Сдружението по време на третата партньорска среща по проект, Germany under the project „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието бе организирано от немската партньорска организация -  M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH.

Прочети още...

citizenship.logoНа 22 май 2015г. двама експерти от „Знам и Мога“ участваха в конференцията и втората партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитията се проведоха в община на Киштарча (Унгария). По време на семинара бяха проведени лекции от двама експерти (от Франция и Словения) с акцент върху демократичните принципи в ЕС и функционирането на европейските институции.

Прочети още...

citizenship.logoНа 22-и май 2015г. предстои провеждането на втората партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT, финансиран по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове". Двама експерти от Сдружение „Знам и мога“ ще присъстват на събитието, което ще се проведе в Будапеща(Унгария).

Прочети още...

citizenship.logoНомер на проекта: 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT
Проект по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“,
Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".

Сдружение „Знам и Мога“ е партньор по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Координатор на проекта е италианската организация  „EProjectConsult – European Institute for Training and Research“, а бенефициент е град  Geraci Siculo, Италия. Участват 13 партньорски организации от различни европейски държави:

Прочети още...