Проект VALITS е насочен към разработването на инструмент за валидиране на неформални и информални умения на сезонни работници от сферата на туризма.

 Следвайки графика, проекта VALITS приключи с изследването на мненията на заинтересованите страни в и извън туристическия сектор за оценката на важността на всяко едно от избраните 15 преносими умения. Изследването проведено съвместно с агенция  „Сова Харис“ даде интересни резултати, даващи повод за размисъл както на работодателите, така и на засегнатите от проблемите на сезонния туризъм. Изследването засяга три групи  - ръководен персонал, такъв с пряк контакт с клиентите и такъв без пряк контакт с клиентите. Да напомним кои са избраните 15 умения в изследването които са в съответствие с Европейските такива по програма 2020 и ще са едни от най-търсените от работодателите преносими умения – демонстриране на лоялност и ангажираност, работа под напрежение, умение за работа в екип, мултикултурни умения, междуличностни умения, лидерски умения, ориентация към клиента, невербална комуникация, желание за учене, генериране и реализиране на идеи, аналитични умения, взимане на решения, умения за планиране, управление на времето и следване на план. Пълните резултати от изследването можете да намерите по-долу, а ето и обобщена сравнителна класация:

  1. Управленски персонал

Извън туристическия бизнес

В туристическия бизнес

демонстриране на лоялност и ангажираност

умение за работа в екип

следване на план

ориентация към клиента

умение за работа в екип

демонстриране на лоялност и ангажираност

ориентация към клиента

работа под напрежение

желание за учене

умения за планиране

управление на времето

следване на план

работа под напрежение

междуличностни умения

аналитични умения

желание за учене

умения за планиране

взимане на решения

взимане на решения

мултикултурни умения

  1. Оперативен персонал в пряк контакт с клиентите

Извън туристическия бизнес

В туристическия бизнес

ориентация към клиента

ориентация към клиента

умение за работа в екип

умение за работа в екип

демонстриране на лоялност и ангажираност

демонстриране на лоялност и ангажираност

умения за планиране

работа под напрежение

работа под напрежение

желание за учене

управление на времето

управление на времето

невербална комуникация

невербална комуникация

взимане на решения

взимане на решения

мултикултурни умения

междуличностни умения

следване на план

следване на план

  1. Оперативен персонал без пряк контакт с клиентите

Извън туристическия бизнес

В туристическия бизнес

демонстриране на лоялност и ангажираност

демонстриране на лоялност и ангажираност

умение за работа в екип

умение за работа в екип

следване на план

работа под напрежение

управление на времето

следване на план

работа под напрежение

управление на времето

желание за учене

желание за учене

мултикултурни умения

умения за планиране

умения за планиране

аналитични умения

лидерски умения

междуличностни умения

аналитични умения

взимане на решения

Анализът на получените резултати може да бъде в различни посоки. Пълното припокриване на желаните и ценени от работодателите преносими умения е предпоставка при достатъчна професионална квалификация сравнително лесно да се премине от сезонна към постоянна работа. Лесно се вижда група от високо ценени преносими умения, над които, ако се счита, че не са достатъчно добри трябва да се работи. В момента по проекта VALITS се работи по мобилно приложение, което обективно ще оценява нивото на уменията на плозващите го. Така потребителя ще е наясно със собственото си ниво на всяко умение и в зависимост от желанието си за вид трудова заетост, ще може да работи в посока подобряването на необходимите умения. Окаквайте новини по проекта за готовността на приложението и проверете нивото на уменията си.

Резултати от проучване относно търсените преносими умения на работниците/служителите в компания, работеща в сферата на туризма

Резултати от проучване относно търсените преносими умения на работниците/служителите в компания,работеща в сфера извън туристическата

Обобщена таблица с резултати

 

 

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10042  гости и няма потребители и в сайта