valitsУдостоверяване на неформалните преходни умения на млади работници в сезонния туризъм  (VALidating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal tourism)
Номер на поректа: 2016-1-ES01-KA202-025068
Времетраене на проекта: 01.12.2016 – 30.11.2018

Описание на проекта:  Проблема със сезонността в туризма дълго време е била тревожна тема за обсъждане в различни публикации в ЕС, опасана като голямата концентрация на туристически дейности в сравнително кратък период от време „може да има негативен ефект върху местната икономика за цялата година“ (Ecorys, 2013).

Основна цел на проекта  VALITS е да се разруши цикъла на активен сезон с претоварени туристически услуги и пасивен сезон обикновено свързан с безработица. Това ще се реализира със създаването на инструментариум потвърдждаващ неформалните им преходни умения, включващи такива,  като езикови умения, комуникативни такива, обслужване на клиенти и организационни способности, които те са получили по време на неформални и неофициални обучения и жизнен опит.

Този удостоверяващ инструмент ще трябва да има възможността да тези неформални преходни умения и да предложи скала за оценката им, да бъде значим и използваем за техните Europass CV и в бъдеще при започването на работа.

Втори продукт на програмата ще е Приложение за кариерно насочване, което ще подпомага ползвателя при търсенето на възможности за работа в същата или в друга сфера на бизнес, където техните преходни умения биха били търсени.

Основните резултати на проекта ще бъдат широко рекламирани и разпространени, за да достигнат максимален брой от хората на пазара на труда засегнати от сезонната заетост.  И Удостоверяващия инструментариум и Приложението за кариерно насочване ще бъдет стартирани и достапни в интернет на финалната конференция по проекта в Палма де Майорка, Испания.

Партньори:
Sea Teach S.L. – Cala d’Or, Spain (координатор)
Danmar Computers – Ржешов, Полша
Сдружение Знам и Мога – София, България
EURO – Палермо, Италия
SMC  – Залцбург, Австрия

 

valits.1

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 647  гости и няма потребители и в сайта