С радост Ви съобщаваме, че първите продукти създадени в рамките на проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001, са вече налични и свободно достъпни безплатно на уебсайта на Сдружение Знам и Мога.

Проект „ROBIN“ цели помагане на учителите да засилят своите лични и социални  способности за предоставяне на специфична подкрепа за успешна социална интеграция на деца-мигранти, застрашени от преждевременно отпадане от училище. По този начин се предотвратява отпадането на децата мигранти от образователната система и се редуцира риска от социалното им изключване.

Организации от 5 европейски държави усилено работиха по създаването на първите продукти в рамките на проекта:

1.    Проучване относно методологиите, които понастоящем се използват в програмите, предоставящи втори шанс
2.    Анализ на нуждите на обучителите, които работят по програмите за предоставяне на втори шанс за образование
3.    Учебен план за прилагане на интегрирана обучителна методология, отговаряща на нуждите на обучителите от програмите, предоставящи втори шанс
4.    Интегрирана обучителна методология, която осигурява активно обучение, коучинг и подкрепа, основана на  експериментално учене чрез специфични психологически способи

Пълният текст на гореспоменатите документи, можете да намерите след новината.

Оставаме на разположение за всякакви запитвания и информация и ще продължаваме да Ви държим информирани за развитието на проекта!

ROBIN_O1_Research study on the current methodologies used within second chance programmesROBIN_O1_Research study on the current methodologies used within second chance programmes

ROBIN_O2_Needs Analysis Report on Methodologies used within Second Chance Programmes

ROBIN_O3_Curriculum of the integrated learning methodology that addresses the needs of educators

ROBIN_O4_Pilot version of the methodology

ROBIN_O5_Final-version-of-the-integrated-learning-methodology.pdf

ROBIN_O6_Handbook.pdf

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.