От 4 до 10 март 2018 се проведе обучителен курс по проект “Math & Motivation”, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: (No. 2017-1-BG01-KA201-036220). Домакин на обучението беше италианският партньор по проекта Istituto Statale E.Montale. Събитието се проведе в град Понтедера, Италия и в него взеха участие 32-ма участници от 7-те партньорски държави България, Испания, Италия, Полша, Хърватия, Румъния и Португалия.

Прочети още...

Бюлетин №1 по проект "Math and Motivation" можете да свалите от тук!

Приятно четене!

 

Брошурата по проект "Math and Motivation" може да бъде свалена от тук!

Име на проекта: Math & Motivation (Математика и Мотивация)
Номер: 2017-1-BG01-KA201-036220
Продължителност: 01.09.2017 – 31.08.2019

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

Прочети още...