golic.logoУспешно приключи поредният етап от развитието на проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400). Организациите от петте партньорски държави работиха усилено по разработването на атрактивен Наръчник, включващ списък с добри практики при работа с чуждестранни туристи. Наръчникът съдържа 60 добри практики и примери, илюстриращи различни аспекти от задълженията на екскурзовода, описващи как е правилно или неправилно да се процедира в различни ситуации, възможни начини за разрешаване на възникнали проблеми и т.н. В Наръчника се описват и някои културни специфики на различните народи, с които всеки професионален гид трябва да е запознат и да спазва в работата си.

Прочети още...

golic.logo

Бюлетин III
Трета партньорска среща

Щастливи сме да Ви съобщим, че третата международна партньорска среща се проведе в Берлин на 8 - 9 октомври т.г. На срещата присъстваха 16 представители на всички партньорски организации.
Какво направихме?

Една от главните цели на срещата беше да се направи ясно разделение на задачите за предстоящите дейности. Тези дейности са свързани със създаване на съдържание за езиковите курсове, предназначени за туристически гидове. Партньорите одобриха детайлите за структурата на модулите и видовете упражнения. Поради различните теми на модулите, може да има малки различия между тях, но във всеки ще има поне 5 общи елемента: аудио запис, задачи за слушане, лексикални упражнения, граматически упражнения и упражнения за произношение. Повече подробности могат да бъдат открити в секцията “GOLIC модули”.

Прочети още...

golic.logoС втория Бюлетин по проект GOLIC GUIDE искаме да ви съобщим две добри новини: Първата е, че националните проучвания по проекта приключиха успешно. А втората, че в началото на месец Май 2015 в слънчева Майорка, Испания беше проведена втората партньорска среща, на която бяха планирани бъдещите стъпки, които да направят мобилното чуждоезиково приложение реалност.

Прочети още...

golic.logoВ началото на месец май 2015 в Майорка, Испания беше проведена втората партньорска среща по проект GOLIC Guide. Трима представители на Сдружение „Знам и Мога“ присъстваха на събитието. Партньорите представиха и дискутираха резултатите от проучването във всяка държава, бяха планирани и бъдещите дейности по проекта.

Прочети още...

golic.logoС голямо удоволствие ви съобщаваме, че успешно приключи проучването по проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400).

Проучването беше проведено едновременно в 6 европейски държави (България, Полша, Испания, Германия, Италия и Турция) и си постави за цел да:

Прочети още...

golic.logoПроект GOLIC GUIDE (2014-1-PL01-KA202-003400) се финансира по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Професионално образование и обучение”  на програма Еразъм +. Продължителността на проекта е 2 години и той е насочен към чуждоезиково обучение на специалисти в областта на туризма (най-вече екскурзоводи).

Прочети още...