На 13 и 14 юли във Венеция, Италия се проведе втората партньорска среща по проект ForProve Theatre.

По време на срещата бяха обсъдени много теми, най-важните от които бяха Методологията на ФорПрув Театъра и започна подготовка за създаването на Наръчника за употреба на новия метод.

Основната цел на ФорПрув методологията е да се види как комбинацията между двата типа театър- Форум и Импровизационен, е изградила нов метод, който ще бъде използван в сферата на неформалното образование в различни сфери.