Днес е официалният край на проект ForProve Theatre (2015-2-BG01-КА205-014544)!


Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия,   Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

 

 

Основните продукти по проекта можете да откриете тук:

Общ доклад за означаване силните и слабите страни на метода Форум театър и техниката Импровизационен театър

Методология на ForProve Театъра

Наръчник за употребата на метода

Визуален паръчник за употребата на метода

 

Продуктите по проекта могат да се използват свободно от всеки заинтересуван от сферата на неформалното образование.