Днес е официалният край на проект ForProve Theatre (2015-2-BG01-КА205-014544)!


Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

Основните продукти по проекта са следните:

- Документ със силните и слабите страни на Форум и Импро театъра с цел комбинация помежду им и създаване на ФорПрув театър.

- Методология за използване на новия метод

- Наръюник за употребата на метода на хартиен и електронен вариант

 

Много сме щастливи от продуктите и проекта!

 

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта