От 7 до 11 ноември 2016 в София, България се състоя международен трейнинг в рамките на проект ФорПрув театър. Бяха включени участници от всички партньорски държави: Полша, Испания, Литва, Италия и България. По време на теоретичните лекции и практическите уъркшопи, участниците се запознаха с новия иновативен метод ФорПрув Театър. Те бяха научени как да приложат метода в работата си с цел стимулация на младежко предприемачество, както и да използват материалите, създадени в рамките на проекта с цел да се възползват от пълния потенциал на проекта.

 

По време на обучението 24-те участници бяха запознати с основната фигура в метода- Жокера. Всички участници бяха разделени на групи и имаха за задача да представят реални ситуации на сцена. След представлението публиката трябваше да разпознае кой е в ролята на насилник и кой- на потиснатия в постановките, както и да открие най-доброто решение за справяне с представения проблем.

Пълна версия на Бюлетин №3