Партньорството по проект ForProve Theatre изработи тренировъчна методология, която ще стимулира младите хора да мислят извън общоприетите рамки.

Основната цел на ФорПрув методологията е да се види как комбинацията между двата типа театър - Форум и Импровизационен, е изградила нов метод, който ще бъде използван в сферата на неформалното образование в различни сфери.

 

ФорПрув методологията е базирана на съществуващите методи, използвани във Форум театъра и техниките, използвани в Импровизационния театър. Новият иновативен метод комбинира силните страни на съществуващите подходи при Форум и Импро театъра, елиминирайки слабите им страни. Методът служи като средство за стимулация на предприемачеството чрез осигуряване на иновативни, интересни и нови начини за решаване на проблеми, мениджмънт, импровизации в различни ситуации, взимане на решения и други. Знанията и уменията, свързани с тези теми са основни за младите предприемачи, защото ще ги стимулират да бъдат по самоуверени да започнат собствен бизнес и същевременно да бъдат подготвени за някои от задачите и предизвикателствата на собствения бизнес.                                                                                                                                                                        

Театърът може да бъде използван в образованието и най-вече в неформалното образование като стимул за справяне с реални житейски ситуации чрез артистични подходи и взимане на решения. Взаимодействието между актьорите и публиката може да превърне фикцията в истинска ситуация от живота, в която да се разкрият различни аспекти на човешките опит и взаимоотношения.

 

Продължителност на проекта:01.10.2015 - 31.10.2017

Бъдещи дейности: От 7 до 11 ноември 2016 в София, България ще се проведе обучителен курс по ФорПрув театър.

Международният трейнинг е основна част от проекта, защото чрез него новият метод ще бъде презентиран на младежките работници (директната таргет група на проекта) и те ще бъдат обучени как да използват метода. По време на обучението участниците ще научат как да прилагат новия метод в работата си, което да стимулира предприемаческия им дух, както и как да използват продуктите по проекта. 24 младежки работници ще участват в трейнинга (всеки партньор ще избере по 4 участници). Участниците ще бъдат избрани на базата на критерии за селекция, съгласувани между партньорите.

Пълна версия на Бюлетин №2