for.prove.logo.enФиналната партньорска среща по проект  ForProve Theatre (номер: 2015-2-BG01-KA205-014544) се проведе на 29-и и 30-и юни 2017 в Жешов, Полша.

Двете най-важни теми, които бяха обсъдени на срещата, бяха свързани с преводите на финалната версия на Наръчника за ФорПрув театър, както и за създаването на Визуалния наръчник  за ФорПрув театър, който ще съдържа както писмената версия на наръчника, така и видеоклипове, показващи как на практика може да се прилага новият иновативен метод. Останалите теми, които бяха дискутирани, бяха осъществените до момента дейности за разпространение на резултатите и бъдещите дейности за разпространение. Бяха планирани и бъдещите събития, чрез които проектът ще бъде разпространен в партньорските държави.

Прочети още...

for.prove.logo.bgОт 7 до 11 ноември 2016 се проведе обучителен курс по проект “ForProve Theatre”, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: (No.2015-2-BG01-KA205-014544). Обучението се проведе от 4-ма обучители от България и Испания в кино „Влайкова”, град София и в него взеха участие 23 участници от 6-те партньорски държави България, Испания, Италия, Полша, Хърватия и Литва.

Обучението имаше три основни цели:

Прочети още...

for.prove.logo.bgПърва партньорска среща по проект
„ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544

Екипът на Сдружение Знам и Мога има удоволствието да съобщи, че на 26 – 27 октомври 2015 в град София се проведе Първа партньорска среща по проект „ForProve theatre“. Сдружението е лидер на проекта, чиято идея обедини организации от шест европейски държави – България, Полша, Испания, Италия, Хърватска и Литва.

Целта на партньорството е създаването на иновативен метод, наречен ForProve театър, който да способства за намаляването на младежката безработица в ЕС, чието ниво постоянно се покачва. Първоначално ще се прилага във всяка една от шестте партньорски държави, с амбицията в последствие да се разпространява из други страни в Европа. Новият метод ще се базира на вече съществуващите Форум театър и Импровизационен театър и ще представлява комбинация от положителните аспекти на всеки един от тях, елиминирайки отрицателните. Прочети още...

for.prove.logo.bgСдружение „Знам и Мога” стартира работа по проект : ” ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544
Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

Според Европейската комисия през второто тримесечие на 2014г. над 5 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС. Това представлява 21.7% безработица (23.2% в Еврозоната), което е над два пъти по-високо от същата при възрастните (9.0%). Младежката безработица е сред приоритетите на държавите от ЕС. Една от причините за безработицата е липсата на предприемачески дух и умения у младите хора. Разработеният иновативен метод по настоящия проект ще създаде и развие у младите хора трансверсални умения, които са ключови в преодоляването на безработицата и липсата на работни умения.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта