euro4science.logoВ периода от 11 до 15 април 2016г. бе проведена седмицата на криминалистиката във Скиптън, Великобритания. Събитието е част от дейностите по проект „Euro4science:изследване на подходите на криминологията и криминалистиката, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарния подход в Европейските училища” с номер № 2014–1–PT01–KA200–001012, финансиран по програма Еразъм+. България бе представена от 10 ученици и 2 учители от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“. Те взеха активно участие в проектните дейности и обмениха знания и опит с останалите участници- ученици и учители от Великобритания и Португалия. Домакин на събитието бе Skipton’s Girls High school. По време на седмицата на криминалистиката бяха проведени различни опити, свързани с методите, използвани в криминалистиката, решаване на казуси, игри, спортни дейности, SCI предизвикателства и др.

Прочети още...

euro4science.logoОт 14-и до 18-и март бе проведена седмицата на криминалистиката в България, във връзка с проект Euro4Science.  Събитието беше интересно, забавно, полезно за учениците и изпълнено с редица интерактивни дейности. Седмицата на криминалистиката започна в Понеделник с културни дейности във 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“.  Дванадесет ученици от Великобритания и десет от Португалия бяха посрещнати от екипа на Сдружение “Знам и Мога“, Директора, учителите и учениците в училището. Децата от 2 СОУ носеха традиционни носии и посрещнаха гостите по традиция с хляб и сол. Бе изнесена специална културна програма за „добре дошли“, по време на която гостите бяха запознати с българската култура и с училището. 

Прочети още...

euro4science.logoДнес официално стартира седмицата на криминалистиката! Екипът на Сдружение Знам и Мога“, заедно с Директора, учителите и учениците от 2 СОУ „Емилиян Станев“ - домакин на седмицата на криминалистиката в България, посрещнаха две групи ученици от Великобритания и Португалия. През тази седмица ще бъдат проведени редица интересни дейности и събития, свързани с темата за криминалистиката. Събитието стартира  с културна програма, представена от учениците от 2 СОУ.  В следващите дни предстои провеждането на различни презентации, игри, уъркшопове,  дискусии и посещение на места с богато културно-историческо значение. За да участват в събитието пристигнаха 12 ученици от Великобритания и 10 ученици от Португалия, заедно с техните ръководители. От българска страна, в дейностите ще бъдат ангажирани над 30 ученици от 2 СОУ. През тази седмица предстоят интересни срещи на учениците с действащи специалисти в областта на криминалистиката. Ще бъдат проведени лабораторни упражнения, както и развлекателни дейности, които да стимулират културния обмен между децата. Прочети още...

euro4science.logoНа 15.03.2016 година от 14:00 часа в Дом на Европа – Представителство на ЕК в България на адрес: София, ул. „Раковски“ № 124  ще се проведе Информационен семинар за разпространение на резултати по проект “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища” № 2014-1-PT01-KA200-001012, финансиран по програма Еразъм +.

На събитието ще присъстват представители на партньорските организации от България: Сдружение „Знам и Мога” и 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Гости ще бъдат ученици и учители от Великобритания и Португалия, участници в Седмица на криминалистиката (14-18.03.2016год.), която се провежда в София с активното участие на учители и ученици от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Прочети още...

euro4science.logoПървият информационен бюлетин по проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища”(2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241)  е вече факт. Каним Ви  да се запознаете с него или да се свържете с нас за повече информация.

Прочети още...

Партньорите по проект “Euro4Science : Изследване на « подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища”( номер на проекта: 2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241) работят съвместно за създаването на интернет страница на проекта. Отговорен партньор за създаването на страницата е португалската организация-INOVA+. Сайтът ще бъде на достъпен на български, португалски и английски език на следния интернет адрес: http://euro4science.eu/bg/

Прочети още...

euro4science.logoНа 24 и 25 април 2015г. в столичното 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“ се проведе обучение на учители от училището. Обучението се реализира по проект: “Euro4Science : Използване на методите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища” номер на проекта: 2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241).

Прочети още...

Euro4ScienceВъв връзка с проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”(2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241)  на 24 и 25 април 2015г.ще бъде проведен уъркшоп с учители от столичното 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“.

Прочети още...