Проектът:

Образователните, научните и културните департаменти на ООН , както и институции от ЕС определят функционалната неграмотност, като носител на значителни отрицателни последствия не само за личностното развитие, но и в икономическо и социално отношение. Въпреки, че функционалната неграмотност е широко обсъждана в медиите през последните години, има ограничени научни познания за функционално неграмотните хора.

 

Проектът DECENT - Цифровите стратегии за подобряване на основните умения сред възрастните като шанс за борба с функционалната неграмотност има за цел да повиши ефективността на борбата срещу функционалната неграмотност сред ниско квалифицираните възрастни, изложени на риск от социално изключване в Румъния, Полша, България, Кипър, Испания и Италия.

Проектът ще създаде инструменти за институциите, които подпомагат и се грижат за хора с функционална неграмотност като: центрове за обучение на възрастни, училища за възрастни, университети за трета възраст, асоциации, както и за обучители на възрастни. Проектът ще допринесе за разработването на системен подход към проблема чрез подготовка на методологичен курс и специфични инструменти за институциите, които подкрепят и се грижат за хора с функционална неграмотност.

Цели:

  • да повиши ефективността на борбата срещу функционалната неграмотност сред ниско квалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване
  • да се създадат инструменти за институции, които подкрепят и се грижат за хора с функционална неграмотност.
  • да се предоставят нови умения, знания и инструменти на обучители на възрастни за борба срещу функционалната неграмотност.
  • да се засили сътрудничеството по тази тематика между образователните институции и предприятията

Резултати:

* Курс "Достоен живот без неграмотност": курс, който ще бъде използван от преподавателите на възрастни като самостоятелно учебно помагало, насочено към ограничаване и премахване на функционалната неграмотност.

* eTool за борба с функционалната неграмотност: онлайн инструмент с лесна за използване база за споделяне на знания, с възможност за свързване на страници и теми, включване на външни ресурси, с възможности за коментари, рейтинги и съдържание.

Партньори:

* Координатор: Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ Румъния www.adescda.ro

* Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci/ Полша www.cwep.eu

* Знам и Мога ЕООД / България www.knowandcan.com

* Centro per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия www.danilodolci.org

* Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ Кипър www.cardet.org

* Instalofi Levante SL/Испания www.fygconsultores.com