cc logo v small Erasmus Logo

На 9 и 10 октомври 2017 в Белско-Бяла (Полша) се проведе първата партньорска среща по проект Create a puppet – Create yourself! Theatre for Social Integration (N°: 2017-1-PL01-KA204-038462).

Основните теми, които бяха обсъдени, бяха свързани с управлението на проекта и стартирането на работата по първите интелектуални продукти, както и бъдещото краткосрочно обучение на персонал, което ще се проведе в Гласгоу.

 

cc logo v small Erasmus Logo

Сдружение "Знам и Мога" започва своята работа по проект Create a puppet – Create yourself! Theatre for Social Integration (N°: 2017-1-PL01-KA204-038462).

Проектът има за цел разработване, тестване и разпространение на иновативна методология, основаваща се на творчески подход в образованието за възрастни. Методологията е насочена към нуждите на обучаващите се възрастни в неравностойно положение с оглед на придобиване на социални умения и гражданско самосъзнание. Изборът на театралния метод и най-вече на куклено изкуство е направен въз основа на дългогодишния опит на Teatr Grodzki при използването на тази специфична форма на изкуството в образованието и терапията. Въпреки че кукленият театър обикновено се възприема като нещо детско, той може да послужи за много ефективен и привлекателен начин за съдействие на възрастни да открият своите способности и таланти, необходими за социална адаптация.

Чрез планираните дейности ние искаме да създадем нови възможности за образование и самостоятелно развитие за тези, които са социално изключени поради трудности, свързани със здравето, увреждания, затруднена икономическа ситуация, проблеми със закона и други фактори. Ние сме наясно с факта, че интеграцията на социално уязвимите групи в обществото е дълъг и предизвикателен процес, който трябва да включва една много важна фаза: създаване на подходяща среда за предприемане на първите стъпки към промени. В много случаи хората, които са били изолирани, дълго време трябва да бъдат мотивирани да положат усилия да излязат от своето затруднено положение. Те трябва да виждат положителни резултати от своите действия и да се чувстват поощрени за тях. Такова преживяване може да бъде повратна точка в техния живот и да доведе до откриване на тяхното място в общността. Ние намираме методите на кукленият театър за много ефективни по време на началния етап на процесите на социално приобщаване.

Изпълнението на проекта е планирано в шест стъпки.

  1. Teatr Grodzki, автор на проекта, представя на останалите партньори своя подход за използване на техниките на кукленото изкуство и психодрамата по време на Краткосрочно обучение на персонал (XII.17)
  2. Всички партньори тестват методите, представени по време на обучението, променят ги и ги развиват в съответствие с конкретните нужди или ограничения на своите целеви групи (чрез провеждане на местни семинари /уъркшопи/ за пилотно тестване - 25/30 дни на партньор). Всеки партньор документира подробно работния процес, като обръща специално внимание на най-интересните казуси на участниците в семинарите (I-VII.18)
  3. Изграждане на платформа за добри практики, използвана за споделяне и обмен на опит в рамките на проекта (I.18-IX.19)
  4. На базата на опита от обучение, който ще бъде допълнително тестван и утвърден по време на семинарите във всяка страна, партньорите съвместно формулират методологически насоки за използване на кукления театър в програмите за обучение на възрастни с цел социално приобщаване (XII.17-III.18- първа версия на методологическите насоки, VIII-XI.18- окончателна версия на методологическите насоки)
  5. Паралелно с разработването на методологическите насоки, всички партньори работят върху обширен наръчник, представящ пет различни учебни процеса и техните реални резултати. Публикацията ще бъде издадена на 8 езика: английски, полски, италиански, литовски, български, немски, френски, испански и качена в платформата под формата на отворен образователен ресурс (VIII.18-VII.19)
  6. Редица събития за разпространение ще бъдат организирани в последната фаза на проекта във всички страни партньори (VI-IX.19)

Партньори по проекта са:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, Полша - Координатор на проекта Teatr Grodzki e създаден през 1999 г. от художници, педагози, културни дейци и предприемачи. Организацията се занимава с подкрепата на деца, тийнейджъри, възрастни и стари хора от социално непривилегировани групи. Teatr Grodzki е единствената организация в Южна Полша с такава сложна и широка артистична и образователна програма за борба със социалното изключване. Творческите и образователни проекти, предлагани от Teatr Grodzki, включват уъркшопове (включващи театър, куклен театър, компютърна анимация и изобразително изкуство), програми за обучение (предимно в сферата на изкуствата и социалната икономика) за обучители, учители, терапевти, художници, доброволци и работещи в правителствени организации, както и програми за професионално обучение за социално изключени групи. Уебсайт: www.teatrgrodzki.pl Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Контакт: Йоланта Каймович-Сопичка Телефон: +48 33 497 5655, +48 600 382 894

Citizens Theatre, Глазгоу, Великобритания

Citizens Theatre е една от водещите театрални компании в Обединеното кралство, създадена през 1945 г. Това е най-старият и важен професионален театър в Глазгоу, който се стреми да трансформира живота на публиката си чрез:

- смели и вълнуващи интерпретации на класически текстове, представени заедно с нови пиеси от и за хората от Глазгоу;

- широка и високо ценена програма за обучение и участие в дейности за хора от всички възрасти и с различни способности, особено тези в маргинализирани общности и групи в неравностойно положение. Тази работа се предоставя от отдел "Обучение на гражданите" с екип от 8 души;

- подхранване на таланта и творчеството както на утвърдени, така и на млади театрални дейци;

Уебсайт: www.citz.co.uk/take_part

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакт: Нийл Пакхам

Телефон: +44 141 418 6244

 

Youth Centre Babilonas, Вилнюс, Литва

Youth Centre Babilonas (създаден през 1993 г.) е неправителствена организация с над 21-годишен опит в работата с младежи, междукултурен младежки обмен, обучения за учители, младежки работници и други. Младежкият център има много опит в организирането на семинари, международни конференции и други събития. Повече от 14 000 младежи са участвали в различните програми на организацията. Освен дългогодишната си ангажираност с младежкото образование, организацията работи и с възрастни, включително и такива в неравностойно положение. Понастоящем основната целева група на организацията са учители и жени (организацията работи с над 500 от тях).

Уебсайт: http://www.centrasbabilonas.lt/ Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Контакт: Роланда Слазиен Телефон: +37 065 069 372

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Палермо, Италия

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO "DANILO DOLCI" е организация с нестопанска цел, разположена в Палермо, Италия, създадена през 1958 г. на базата на опита и работата на Данило Долчи, социален активист, социолог, пацифист и педагог. Организацията работи успешно повече от десет години основно в образователния сектор на местно и европейско ниво, като се съсредоточава върху две основни направления:

- развитие на местно ниво, като се започне от нуждите на общността и се обърне специално внимание на основната целева група: хора от маргинализирани общности;

- творчество и иновации в образованието, както и използване на нови методологии, които да помогнат на младежите и възрастните да разкрият своя потенциал;

Уебсайт: www.danilodolci.org

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакт: Дарио Феранте

Телефон: +39 091 617 72 52

Сдружение Знам и Мога, София, България

Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, създадена през 2007 година в София, България. Сдружението работи върху национални и европейски проекти, професионално ориентиране и кариерно консултиране и разработва програми, курсове и дейности в сферата на неформалното образование и обучение. Сдружението има акредитация за център за Европейска доброволческа служба (EVS) и е член на Международната асоциация за професионално образование и обучение. Основните цели на Сдружението са: разработване и прилагане на специализирани програми, насочени към развиване на социални и граждански умения на деца, младежи и възрастни; прилагане на съвременни методи и техники за развитие на неформалното образование; обучение на специалисти в сферата на неформалното образование; стимулиране и поощряване участието на хора с различен профил в национални и международни програми и проекти;

Уебсайт: www.znamimoga.org Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Контакт: Румяна Шаламанова Телефон: +359 92 434 055

cc logo v small Erasmus Logo

Между 5 и 8 декември 2017 в Глазгоу се проведе обучителен курс за използването на кукленото изкуство с сферата на неформалното образование, както и с цел стимулиране на възрастни и младежи да открият своя личен и професионален път.

Трейнингът беше организиран от британския партньор Citizens Theatre и проведен от послкия партньор Teatr Grodzki, а в него взеха участие 18 души.

 

 Puppet training