От 20ти до 23ти ноември 2017 в София се проведе първото обучение за NEETs по проекта COMP-Pass. Оказа се, че въпреки многобройните предварителни контакти, срещи и разговори с разяснителен характер за съдържанието и ползите от такова обучение за целевата група – много малка част от предварително потвърдилите участие присъстваха. Обучението започна със седем, но завърши за съжаление само с 6 души. Част от тях представляваха малцинствена етническа група.

 

След преодоляването на първоначалното стъписване и смущение, обучението премина по възходящ начин. Още по време на обучението, изпълнявайки разнообразните задания, почти всички от участниците, откриха в себе си резерви и възможности за реализация на трудовия пазар. Онлайн платформата предизвика интерес, като форма и съдържание, но и предизвика интересни въпроси, основно свързана с наличието на работодателска база данни и реални възможности за предложения за работа. Бяха демонстрирани различни варианти и идеи за подготовката на видеоклиповете, техники, възможни сценарии, използването на готови анимирани приложения.

 

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10124  гости и няма потребители и в сайта