Събитие за разпространение на резултатите по проект ForProve Theatre се проведе на 7 и 8 септември в хотел "Сентрал Парк" в София. На събитието пристигнаха 68 души.

Първо на участниците бяха показани продуктите на проекта - Ръководството, Визуалното ръководство, Методологията, както и информация за проекта.

След това им бяха дадени примери за това как да прилагат метода в работата и живота си и им бяха показани някои игри, които те да могат да използват в своята работа.

68 души участваха и дадоха много положителна обратна връзка - казаха, че ще използват метода ForProve Theatre в работата си с деца и млади хора.

multiplier.jpg

multiplier2.jpg

multiplier3.jpg

Третата партньорска среща за проект ForProve се проведе на 5 и 6 декември в Сплит, Хърватия.

Партньорите обсъдиха семинара, който се състоя в София, и обратната връзка на участниците за него. Другите теми, които бяха обсъдени, бяха ForProve  наръчника и подготовката на окончателната му версия. Друга важна тема, която беше обсъдена, беяе Шизуалното ръководство, което ще бъде използвано като практическо допълнение към Ръководството за педагози, работещи с млади хора.

 

 

На 13 и 14 юли във Венеция, Италия се проведе втората партньорска среща по проект ForProve Theatre.

По време на срещата бяха обсъдени много теми, най-важните от които бяха Методологията на ФорПрув Театъра и започна подготовка за създаването на Наръчника за употреба на новия метод.

Основната цел на ФорПрув методологията е да се види как комбинацията между двата типа театър- Форум и Импровизационен, е изградила нов метод, който ще бъде използван в сферата на неформалното образование в различни сфери.

Днес е официалният край на проект ForProve Theatre (2015-2-BG01-КА205-014544)!


Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

Основните продукти по проекта са следните:

- Документ със силните и слабите страни на Форум и Импро театъра с цел комбинация помежду им и създаване на ФорПрув театър.

- Методология за използване на новия метод

- Наръюник за употребата на метода на хартиен и електронен вариант

 

Много сме щастливи от продуктите и проекта!

 

От 7 до 11 ноември 2016 в София, България се състоя международен трейнинг в рамките на проект ФорПрув театър. Бяха включени участници от всички партньорски държави: Полша, Испания, Литва, Италия и България. По време на теоретичните лекции и практическите уъркшопи, участниците се запознаха с новия иновативен метод ФорПрув Театър. Те бяха научени как да приложат метода в работата си с цел стимулация на младежко предприемачество, както и да използват материалите, създадени в рамките на проекта с цел да се възползват от пълния потенциал на проекта.

По време на обучението 24-те участници бяха запознати с основната фигура в метода- Жокера. Всички участници бяха разделени на групи и имаха за задача да представят реални ситуации на сцена. След представлението публиката трябваше да разпознае кой е в ролята на насилник и кой- на потиснатия в постановките, както и да открие най-доброто решение за справяне с представения проблем.

Партньорството по проект ForProve Theatre изработи тренировъчна методология, която ще стимулира младите хора да мислят извън общоприетите рамки.

Основната цел на ФорПрув методологията е да се види как комбинацията между двата типа театър- Форум и Импровизационен, е изградила нов метод, който ще бъде използван в сферата на неформалното образование в различни сфери.

 

ФорПрув методологията е базирана на съществуващите методи, използвани във Форум театъра и техниките, използвани в Импровизационния театър. Новият иновативен метод комбинира силните страни на съществуващите подходи при Форум и Импро театъра, елиминирайки слабите им страни. Методът служи като средство за стимулация на предприемачеството чрез осигуряване на иновативни, интересни и нови начини за решаване на проблеми, мениджмънт, импровизации в различни ситуации, взимане на решения и други. Знанията и уменията, свързани с тези теми са основни за младите предприемачи, защото ще ги стимулират да бъдат по самоуверени да започнат собствен бизнес и същевременно да бъдат подготвени за някои от задачите и предизвикателствата на собствения бизнес.                                                                                                                                                                        

Театърът може да бъде използван в образованието и най-вече в неформалното образование като стимул за справяне с реални житейски ситуации чрез артистични подходи и взимане на решения. Взаимодействието между актьорите и публиката може да превърне фикцията в истинска ситуация от живота, в която да се разкрият различни аспекти на човешките опит и взаимоотношения.

 

Продължителност на проекта:01.10.2015 - 31.10.2017

 

Бъдещи дейности: От 7 до 11 ноември 2016 в София, България ще се проведе обучителен курс по ФорПрув театър.

Международният трейнинг е основна част от проекта, защото чрез него новият метод ще бъде презентиран на младежките работници (директната таргет група на проекта) и те ще бъдат обучени как да използват метода. По време на обучението участниците ще научат как да прилагат новия метод в работата си, което да стимулира предприемаческия им дух, както и как да използват продуктите по проекта. 24 младежки работници ще участват в трейнинга (всеки партньор ще избере по 4 участници). Участниците ще бъдат избрани на базата на критерии за селекция, съгласувани между партньорите.

 

Проект VALITS е насочен към разработването на инструмент за валидиране на неформални и информални умения на сезонни работници от сферата на туризма.

Прочети още...

Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да ви покани на национално обучение, в рамките на проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология” №2015-1-RO01-KA204-015001, което ще стартира на 6.09.2017 – гр. София - (2 семинара).

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта