Работата по проект S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079) по програма Eвропейска доброволческа служба продължава!

Нашата доброволка Джована вече работи върху проекти, свързани със социално включване, активно помага на децата от частна детска занималня "Знам и Мога" да научат италиански чрез игри, помага на деца с увреждания в център "Благовещение" и организира социални дейности за възрастни хора.

Повече за проекта вижте тук: https://www.progettosmile.eu/

 

 

 

Сдружение "Знам и Мога" продължава своята работа по проект на Европейска доброволческа служба (EVS)- S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079). Координатор на проекта и изпращаща организация е италианската организация CEMEA del Mezzogiorno onlus. Сдружението е партньор по проекта и приемаща организация.

Двете организации избраха доброволец, който да дойде в България! Доброволецът се казва Джована и ще работи по следните дейности:

- Работа в офиса на Сдружение "Знам и Мога" върху проекти, свързани със социално включване

- Работа в частна детска занималня "Знам и Мога" с деца, включваща креативни дейности и изучаване на италиански език

- Работа с деца с увреждания в център "Благовещение" (част от Каритас- България)

- Работа в дом за възрастни хора "Милосърдие" върху социални дейности за възрастни хора

Сдружение "Знам и Мога" започва работа по проект на Европейска доброволческа служба (EVS)- S.M.I.L.E II – Support Mobility through International Learning Experience (№ 2016-3-IT03-KA105-010079). Координатор на проекта и изпращаща организация е италианската организация CEMEA del Mezzogiorno onlus. Сдружението е партньор по проекта и приемаща организация.

Целта на проекта е добороволец от Италия да дойде в България за 6 месеца и да придобие международен опит, свързан с доброволчески дейности. Основните дейности, в които доброволецът ще бъде включен са следните:

- Работа в офиса на Сдружение "Знам и Мога" върху проекти, свързани със социално включване

- Работа в частна детска занималня "Знам и Мога" с деца, включваща креативни дейности и изучаване на италиански език

- Работа с деца с увреждания в център "Благовещение" (част от Каритас- България)

- Работа в дом за възрастни хора "Милосърдие" върху социални дейности за възрастни хора

Очакваме с нетърпение нашия доброволец!

 

erasmuslogoОт 31 октомври до 4 ноември 2016 в София се проведе обучение, свързано с организиране на трейнинги и основните умения, които всеки обучител трябва да притежава. Обучението беше проведено от трима трейнъри от Сдружение „Знам и Мога” и в него взеха участие 10 държавни служители от организация Middle Black Sea Development Agency (OKA) от Самсун, Турция. Обучението е част от проект OKA is Empowering the Adult Education Team, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1. Трейнингът се състоеше от лекции, семинари, уъркшопи, дискусии и игри.

Прочети още...

logoЧлен на екипа на Сдружение „Знам и Мога” взе участие в “Обучение за изграждане на междукултурни компетенции в малките и средни предприятия, приемащи европейски мобилности” (InterMobil), изпълняван по програма Еразъм +.

Целта на провеждането на обучителен семинар бе представители на организации, които изпращат, координират и приемат европейски мобилности в България, да развият своята междукултурна компетентност.

Събитието се проведе на 10 и 11 март 2016г. в Best  Western  Plus City Hotel, София.

Прочети още...

Управителният съвет на Сдружение „Знам и Мога” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.12.2015 г. в 09:00 ч. в офиса на сдружението на адрес: София, бул. Евлоги Георгиев 52, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2015 г.

2. Програма за дейността и бюджет за 2016 г.;

Прочети още...

Световна конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 в Кучинг, Малайзия/Борнео/ WORLD TVET 2015

“Осъществяване на връзка между образованието и бизнеса”

Световната конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 (TVET) се състоя в Кучинг, Малайзия, на красивия остров Борнео, с над 700 присъстващи делегати от 28 различни държави. Всички участници са активно ангажирани с дейности в сферата на професионалното образование и обучение, развитието на човешките ресурси и управлението, което доказва, че техническо и професионално образование и обучение са от особен интерес за много страни и участници.  

Прочети още...

erasmus.bgЕдин представител на Сдружение „Знам и Мога“ взе участие в обучение „Дрехите ли правят човека?“, което се проведе от 27-ми март до 5-ти април 2015  в Потсдам, Германия. Обучението беше финансирано от Ключова дейност 1 на програма Еразъм + и в него взеха участие 36 младежки работници от Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Грузия, Германия, Италия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Турция.

Прочети още...