erasmuslogoОт 31 октомври до 4 ноември 2016 в София се проведе обучение, свързано с организиране на трейнинги и основните умения, които всеки обучител трябва да притежава. Обучението беше проведено от трима трейнъри от Сдружение „Знам и Мога” и в него взеха участие 10 държавни служители от организация Middle Black Sea Development Agency (OKA) от Самсун, Турция. Обучението е част от проект OKA is Empowering the Adult Education Team, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1. Трейнингът се състоеше от лекции, семинари, уъркшопи, дискусии и игри.

Прочети още...

logoЧлен на екипа на Сдружение „Знам и Мога” взе участие в “Обучение за изграждане на междукултурни компетенции в малките и средни предприятия, приемащи европейски мобилности” (InterMobil), изпълняван по програма Еразъм +.

Целта на провеждането на обучителен семинар бе представители на организации, които изпращат, координират и приемат европейски мобилности в България, да развият своята междукултурна компетентност.

Събитието се проведе на 10 и 11 март 2016г. в Best  Western  Plus City Hotel, София.

Прочети още...

Управителният съвет на Сдружение „Знам и Мога” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.12.2015 г. в 09:00 ч. в офиса на сдружението на адрес: София, бул. Евлоги Георгиев 52, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2015 г.

2. Програма за дейността и бюджет за 2016 г.;

Прочети още...

Световна конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 в Кучинг, Малайзия/Борнео/ WORLD TVET 2015

“Осъществяване на връзка между образованието и бизнеса”

Световната конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 (TVET) се състоя в Кучинг, Малайзия, на красивия остров Борнео, с над 700 присъстващи делегати от 28 различни държави. Всички участници са активно ангажирани с дейности в сферата на професионалното образование и обучение, развитието на човешките ресурси и управлението, което доказва, че техническо и професионално образование и обучение са от особен интерес за много страни и участници.  

Прочети още...

erasmus.bgЕдин представител на Сдружение „Знам и Мога“ взе участие в обучение „Дрехите ли правят човека?“, което се проведе от 27-ми март до 5-ти април 2015  в Потсдам, Германия. Обучението беше финансирано от Ключова дейност 1 на програма Еразъм + и в него взеха участие 36 младежки работници от Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Грузия, Германия, Италия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Турция.

Прочети още...

erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти  март 2015 трима представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „SPLUS ІІ , който се проведе в Марвао, Португалия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 26 младежки работници от България, Естония, Италия, Великобритания, Хърватия, Турция, Румъния, Гърция и Португалия.

Прочети още...

erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти ноември 2014 двама представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „Евро-средиземноморско сътрудничество- ЕДС, който се проведе в Тукумс, Латвия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 25 младежки работници от България, Латвия, Италия, Великобритания, Франция, Хърватия, Унгария, Палестина, Йордания, Египет, Тунис, Мароко и Ливан.

Прочети още...

medilingua.logo.bgУважаеми дами и господа,

Във връзка с реализирането на международен проект “MEDILINGUA- Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците” (2013-1-PL1-LEO05-37769) финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи”, „Трансфер на иновации” на програма „Учене през целия живот” Център Руни има удоволствието да Ви покани на първия Национален семинар за разпространение на резултатите по проекта. Семинарът ще се проведе на 10.10.2014 г. от 10:00 часа в офиса на Център Руни, който се намира на ул. Рачо Димчев 6 в София.

Прочети още...