ОКТОМВРИЙСКО ИЗДАНИЕ
Финална конференция JudEx+: Кипър, Италия, Словения

КИПЪР
Справедливост за децата в Европа
В Кипър заключителната конференция на проекта беше под надслова "Справедливост към деца в Европа". Събитието се проведе в Никозия на 21 и 22 септември в Конферентния център на административна сграда Гръцката банка. На събитието присъстваха близо 150 души. Дневният ред включваше разговори за детето, практики за защита на децата в Кипър и в Европа, споделени от професионалисти които работят срещу сексуалното насилие над деца; застъпване за правата на детето; и съдебни производства в случаи на сексуално насилие над деца на територията на страните от проекта.
Лекторите представиха професионалните позициите на различните заинтересовани страни, правителствени агенции, институции, неправителствени организации и други в съответните професионални области: министъра на правосъдието и обществения ред; министъра на образованието и науката културата; комисаря по защита на личните данни; председателят на парламента Комитет по правата на човека и равните възможности на мъжете и жените; председателя на Върховния съд на Никозия; представители на Министерството на здравеопазването, социални служби, кипърската полиция, университетите, „Детската къща“, Министерския комитет за Националната стратегия за защитата на децата от сексуална експлоатация, сексуално насилие и детска порнография
Партньорите по проекта JudEx + участваха в пленарна сесия II: ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ В JUDEX +
ДЪРЖАВИ ПАРТНЬОРИ. Панелът обсъди съдебното производство, представи някои от най-добрите практики в техните страни, разпространиха информация за местното прилагане на дейностите на JudEx +, резултати от него, както и информация от обратната връзка от националните заинтересовани страни и професионалисти по темата.
В този панел официално стартира мобилното приложение за Windows "Кики и Детската Къща". Приложението бе разработено за подпомагане на професионалисти, работещи с малки деца в съдебни процедури в случаи на сексуално насилие. Чрез подходяща за деца графика и разказ Кики обяснява на децата ролите на различни професионалисти и етапите на съдебните процедури. Експерти на координатора по проекта JudEx +, „Надежда за Децата" CRC Център за политики, разработиха този инструмент в сътрудничество с Лабораторията за мобилни устройства на Фредерик Университет и спонсорство на Microsoft Кипър. За италианската версия носи отговорност JudEx + италиански партньор, Европейски център за изследвания и инициативи, CESIE.


ИТАЛИЯ
Финалната конференция на проекта JudEx + се проведе в Палермо на 13 септември 2017 г. Специалисти и представители на съответните институции, работещи с деца, пострадали от сексуално насилие, присъстваха на събитието. Част от присъстващите вече бяха участвали в курса за обучение по JudEx + за  професионалисти, проведени от CESIE през месец май.
Участниците в конференцията бяха посрещнати от Вито ла Фата, президент на CESIE, докато Ноеми де Лука представи резултатите от проекта и дейностите, осъществявани чрез проекта.
Сред продуктите по проекта представени на събитието бяхя: учебния пакет, наръчник за обучители по въпросите на правосъдието за деца и наръчника
на Правосъдието и правата на децата. Омбудсманът за деца и младежи
Хората от град Палермо, Паскуале Д’Андреа, бе едни от основните говорители на конференцията. Имаше специален панел за дискусии между представители на институциите, сред които Клаудия Касара, Евелина Арчидиаконо и Асунта Монтесано, представляващи съответно междуинституционалния екип срещу злоупотребите и малтретиране на община Палермо, местната образователна служба на регион Сицилия и местните здравни органи на провинция Палермо. Обсъждането бе модерирано от психолога и психотерапевт Мартино Ло Касцио, и обхвана следните теми: положението на децата, жертви на сексуално насилие в Палермо и предлаганите услуги; анализа на въпросите, възможностите и бъдещето на междуинституционалния екип.
Официалните сертификати за обучението през майския курс бяха връчени на участниците в края на събитието.


СЛОВЕНИЯ
Проектът ще завърши в края на октомври и последната планирана дейност  -националната конференция ще се проведе в Любляна във Факултета по социална работа към Университета в Любляна на 19 октомври. На конференция ще бъдат представени общите резултати и дейности на проекта Judex +, последвани от представяне на проекта "Дом за деца", който се изпълнява от Министерството на правосъдието. Водеща ще бъде г-жа Сабина Кланечек. Втората презентация ще се проведе от г - жа Мая Плац от Асоциация SOS - Помощна линия за жени и деца - жертви на насилие, озаглавена „Държавата и нужди в областта на признаване и ефективна помощ при случаи на сексуално малтретиране“. Последното представяне ще се проведе от екип от експерти от Факултета по социална работа на Университета в Любляна, където ще представят резултатите от последната си работа в  областта на сексуалното малтретиране срещу деца и процедурите, в които те участват. Освен това, по време на изпълнението на дейностите на JudEx + в Словения Центърът за наука и изследвания Копер, разбра, че децата и тийнейджърите не са напълно запознати с размерите на сексуалното насилие. За мнозина сексуалното насилие се равнява на "сила" (изнасилване), без да се осъзнава, че освен това насилие има друго измерение (вербална форма, преследване, използване на ИКТ за нараняване на други и т.н.). Словенският партньор със съдействието на  Полицията и в рамките на проекта реализира презентация в началните училища за размерите на сексуалното насилие над деца и неговото присъствие в киберпространството, с акцент върху сексуалното изнудване, както материал за сексуално малтретиране на деца (отмъщение чрез порнография). На събитието присъстваха 90 деца в старшите класове на основното училище.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10041  гости и няма потребители и в сайта