DESIGN THINKING IN TOURISM

OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ESF, GRANT SCHEME WITHOUT BORDERS – COMPONENT 1

Оперативна програма развитие на човешките ресурси, Европейски социален фонд, схема  Без граници – Компонент 1

website: www.tourismdesign.eu

facebook: www.facebook.com/dmstproject

pinterest: www.pinterest.com/knowandcanassoc/design-thinking-in-tourism

dmstproject.logo.facebook.180px

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

На 29.02.2012год. бе подписан договор за стартиране на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”. Проектът ще се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.

Координатор  на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

Проектът бе насочен към управленския персонал на малки и средни хотели в Родопския регион, които в по - голямата си част са семеен бизнес и се явяват важен източник на доходи за местното население. Според данните от проучване направено в България в рамките на проект “Next Generation Takes Charge” по програма Учене през целия живот, не се отделя достатъчно внимание на семейният бизнес в страната и на неговото развитие. Като основни нужди на Българския семеен бизнес са отчетени необходимостта от планиране на бъдещето, подобряване на финансовата, организационната и комуникационна структура и реализация на подобрения в правно отношение. 

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180px

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0026-C0001
„Дизайнерско мислене в сферата на туризма”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
logo.eu

Координатор на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”,
№ BG051PO001-7.0.01-0026-C0001

ОБЯВЯВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
от проведения конкурс, насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели, на тема:
Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180pxВъв връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма” № BG 051 PO 001-7.0.01-0026- C 0001, стартира конкурс насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели в региона на Родопите на тема: „Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион” За повече информация и условия за участие моля да погледнете поканата и формуляра за участие в конкурса.

Изтегли формуляр за участие в конкурса

Изтегли покана за участие в конкурса

dmstproject.logo.facebook.180px

logo.eu
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

На 29.02.2012год. бе подписан договор за стартиране на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”. Проектът ще се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.

Координатор на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

logo.proj56

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180pxВъв връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”, Сдружение Знам и Мога – гр. София оповестява публично съобщение за ценови предложения:

Организиране на писмен превод на материали по проект и симултанен превод по време на обучението в Испания и работни семинари в с. Момчиловци за нуждите на проект „ДИЗАЙНЕРСКО МИСЛЕНЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА”.

Прочети още...