profession.future.bg

На 03 и 05 декември 2014г. в град София и в град Смолян, Сдружение „Знам и Мога“ проведе информационен семинар за разпространение на резултатите по проект „Професия Бъдеще“ BG051PO001-7.0.07-0067-C0001, който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Без граници – Компонент  1“ –фаза 2 ). 

Прочети още...

prof.future.bg

Успешно продължава тестването на Електронното ръководство по професионално ориентиране и кариерно консултиране по проект „Професия Бъдеще”.  Проектът се осъществява от Сдружение „Знам и Мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София град и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОПРЧР и ЕСФ.

Прочети още...

prof.future.bg

PROFESION FUTURE
project number BG051PO001-7.0.07-0067-C0001
BG051PO001-7.0.07, Without Borders – Component 1 – Phase 2

Успешно продължава реализацията на стартиралия преди една година проект “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001). Проектът се осъществява от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ.

Прочети още...

profession.future.bg„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Знам и Мога” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика”

Успешно продължава проектът “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР и ЕСФ. През месец януари‘2014год.  бе проведено обучение в България на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование.

Прочети още...

Успешно продължава проектът “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ. През месец януари‘2014 бе проведено обучение в България на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование. Обучителите бяха представители на партньора от Великобритания по проекта-организацията Дакорум.

Прочети още...

project.profession.future

Успешно приключи селекцията на кандидати за обучението на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование във връзка с проект “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ. Подборът на участниците бе осъществен съгласно предварително заложените критерии.

Прочети още...

Във връзка с проект „Професия бъдеще“ (BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), който се реализира с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ, започва селекция на кандидати за обучителен курс по кариерно консултиране и професионално ориентиране.  
Кандидатите, желаещи да се включат в селекцията трябва да изпратят автобиография на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13-декември-2013г. На избраните кандидати ще бъде проведено и интервю. След провеждане на обучението в България през януари 2014, част от обучените кандидати ще участват и в обучителната визита във Великобритания през февруари 2014.

Критерии:
Кандидатите трябва да са специалисти по професионално ориентиране/ кариерно консултиране/ неформално образование и  да бъдат с :

Прочети още...

project.profesia.badeshte

Във връзка с проекта “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ, бе проведено „Проучване и анализ на състоянието на изискванията на бизнеса относно качествата на кадрите на пазара на труда и възможностите, които предлага образователната система“.

Прочети още...