CHOOSING A PROFESSION – CHOOSING A DESIRED WAY OF LIVING / Изборът на професия - избор на желан живот

YOUTH ACTIVITIES PROGRAMME,  NATIONAL INITIATIVES AND CAMPAIGNS

Младежки дейности 2008-2010, Национални инициативи и кампании

izbor.na.profesia.001В края на 2009година Сдружение „Знам и Мога”спечели проект „Изборът на професия-избор на желан живот”. Проектът  е по договор за безвъзмездна финансова помощ (11-01-27/17.12.2009.) по програма за Младежки дейности 2008-2010, Национални инициативи и кампании  при Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Целите на проекта са свързани с оптимизирането на ефективността в процеса на избор на образование и професия на подрастващия човек в училищна възраст чрез възможностите на професионалното ориентиране.

Прочети още...