izbor.na.profesia.001В края на 2009година Сдружение „Знам и Мога”спечели проект „Изборът на професия-избор на желан живот”. Проектът  е по договор за безвъзмездна финансова помощ (11-01-27/17.12.2009.) по програма за Младежки дейности 2008-2010, Национални инициативи и кампании  при Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Целите на проекта са свързани с оптимизирането на ефективността в процеса на избор на образование и професия на подрастващия човек в училищна възраст чрез възможностите на професионалното ориентиране.

Прочети още...

Кратко представяне на проекта

europelead.009_thumbПроектът има за цел в рамките на 4 месеца да обучи младежки лидери по отношение на проучване и разработване на проекти по европейски програми, умения за водене на дебати, непредизвикване и решаване на конфликти, развитие на творчески и интелектуален потенциал, усъвършенстване на личностни качества. Прилагането на принципите и методите на неформалното образование ще подпомогне младите хора в интересите им, потребностите им, успешното решаване на бъдещи проблеми и казуси, осмисляне на свободното им  време, намирането на подходяща работа, съответстваща на квалификацията и уменията им. Резултат от проекта ще е превръщането на  младежите в ключов фактор в евроинтеграционите процеси, протичащи в България. Настоящият проект, чрез насочване към изява и изграждането на личностни качества,  ще подпомогне младежите да работят в сътрудничество, да поемат отговорности. Ще бъдат обучени 30 младежи в три 3-дневни теоретични семинара, включващи: решаване на конфликти, умения за водене на дебати, разработване на проекти, психометрични тестове и кандидатстване за работа. Трите три-дневни семинара ще бъдат последвани от един 3-дневен семинар с практическа насоченост, включващ: състезание по дебати; представяне на проекти; решаване на казуси и тестове. Получените резултати и актуална информация за целевата група ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение “Знам и Мога” и АБДМП.

Прочети още...