YOUTH LEADERS PARTNERSHIP

YOUTH IN ACTION PROGRAMME, TRAINING YOUTH WORKERS AND NETWORKS

Младежта в действие, Обучение на младежки работници и работа в мрежа

„Сътрудничество между младежки лидери”
България, Банско 13.07.2010-20.07.2010
Проектът се финансира по програма Младежта в действие 2007-2013г.
НЦЕМПИ

youth.leader

Проектът “Сътрудничество на младежки лидери” протече в България под формата на обучение на младежки лидери и младежки работници от 5 младежки организации от Португалия, Унгария, Италия, Турция и  България.

Целта на проекта беше в  рамките на 8 дни 20 младежки лидери и младежки работници да  придобият нови знания и да подобрят социалните си компетентности, трансферирайки добри практики, опит и иновативни модели в сферата на младежките дейности в отговор на  новите социални и професионални предизвикателствата пред младите хора.

Прочети още...