FORUM FRIENDS

YOUTH IN ACTION PROGRAMME, TRAINING YOUTH WORKERS AND NETWORKS

Младежта в действие, Обучение на младежки работници и работа в мрежа

Проект Форум Приятели - №BG12/A4.3/052/R1,
Банско 01.08-08.08.2012год. – Програма Младежта в действие
Дейност 4.3 – Обучение на младежки работници и работа в мрежа

project.forum.friends1

Прочети още...