THEY ARE PERSONALITIES TOO

YOUTH IN ACTION PROGRAMME, YOUTH INITIATIVES

Младежта в действие, Младежта за Европа, Младежки инициативи

Описание на проекта

spin.002_thumb

Проектът цели в рамките на 5 месеца да повиши информираността на 120 ученици на възраст от 16-18 години и да обогати знанията им по темите за психоактивните вещества (ПАВ) и ХИВ вируса; да се премахнат доминиращите погрешни представи и произтичащото от тях некоректно, неадекватно и нетолерантно отношение към зависимите от ПАВ и заразените с ХИВ вируса; да заявим желанието ни за промяна на настоящата ситуация на неразбиране и непознаване спецификата на проблема за СПИН; да покаже м възможности за реинтеграция в обществото на зависимите и болните хора като развнопоставени личности, които също като здравите имат права, чувства и емоции; да се изградят умения у младите хора за защита на здравето им и превенция от рисково сексуално поведение.

Прочети още...