logo.hands.for.future.bgСлед успешното приключване на проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора“ (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7), който беше финансиран по програма „Младежта в действие”, дейност 3.2., Сътрудничество с „други страни-партньори по света”, приключи и работата по създаването на един от основните резултати на проекта- наръчника, съдържащ интересна информация за проведените дейности както и снимки от международните и националните семинари по проекта.

Прочети още...

logo.hands.for.future.bg

От 22-ри до 24-ти октомври 2014 в Алентежу, Португалия, се проведоха крайната партньорска среща и финалния семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7), който се финансира по програма „Младежта в действие”, дейност 3.2.,

Сътрудничество с „други страни-партньори по света”.

Прочети още...

logo.hands.for.future.bg

От 22-26 юни 2014г. в Сао Томе и Принсипи (Африка) бе проведен трети международен обучителен семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7) по програма Младежта в действие , по който Сдружение "Знам и Мога" е партньор. Темата на семинара беше „Агроиндустрията и околната среда“.  Младежите, участвали в семинара са на възраст между 18 и 27 години. Те представиха някои от спецификите на сектора в техните държави и получиха нови знания във връзка с агроиндустрията и практиките, спомагащи за опазване на  околната среда.

Прочети още...

hands.for.futureyouth.in.action.bg

На 12-ти и 13-ти юни 2014 на територията на Първа английска езикова гимназия в София, се проведе Втори национален обучителен семинар по проект "Бъдещето е в ръцете на младите хора" (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7), по който Сдружение "Знам и Мога" е партньор. Темата на семинара беше: "Занаятчийство и околна среда".

Прочети още...

hands.for.futureyouth.in.action.bgВъв връзка с проект „FUTURE STANDS IN YOUTH HANDS (H4F - HANDS 4 FUTURE)“ по програма Youth in Action, в периода 4-7 февруари 2014г. бе проведен международен уъркшоп в Рио де Жанейро (Бразилия) с участници от първо ниво. Основната тема на семинара бе учредяването на младежка организация.

Прочети още...

hands.for.futureyouth.in.action.bg

Втори международен семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7)

От 9-ти до 12-ти април 2014, в Миндело, Кабо Верде, се проведе вторият международен семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7). Той се финансира по програма „Младежта в действие” на Европейската Комисия, дейност 3.2., Сътрудничество с „други страни-партньори по света”.

Прочети още...

youth-in-action.cac.bg

Успешно приключи 3-месечната служба на доброволците в рамките на проект "Доброволческата служба- нови хоризонти" (BG13/A2/458/R3) реализиран от Сдружение "Знам и Мога" в партньорство с Consejo de la Juventud de la Rioja, Испания и Dacorum Council for Voluntary Service, Великобритания  и финансиран по Дейност 2- Европейска Доброволческа Служба на програма „Младежта в действие”.


По време на своята служба двамата доброволци участваха в следните дейности:

Прочети още...

youth.in.action.bg

В седмицата 25.03 - 28.03.2014год. на територията на 2 СОУ "Акад.Емилиян Станев" се проведе Първи национален семинар по проект "Бъдещето е в ръцете на младите хора". В семинара се включиха и ученици от Іва АЕГ и ІІАЕГ -Томас Джеферсън.
Проектът се осъществява в партньорство с организации от Бразилия, Португалия, Кабо Верде и Сао Томе и Принсипи.

Прочети още...