WORK & VET BRIDGING THE GAP IN THE WORLD OF WORK

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI – TRANSFER OF INNOVATION

Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

work.and.vet.header
РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№ 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020 (ОБНОВЕНА)


От 04.06.2012 до 09.06.2012г. в село Момчиловци - ДАНО център, област Смолян, се проведе обучение за преподаватели от професионални гимназии на тема: “Използване на съвременните технологии в образованието”в рамките на проект “РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ № 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020”

Прочети още...
work.and.vet.header
РАБОТА и ПОО  - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№ 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020


Социалните медии (например Wiki, Facebook, YouTube) поставят предизвикателства пред сегашните образователни модели, включително и професионалното образование и обучение чрез:

  1. трансформиране на  някои от съществуващите преподавателски и обучителни практики (педагогическа иновация);
  2. поставяне на  нови изисквания в управлението на процеса (организационна иновация);
  3. разработване на нови обучителни и преподавателски техники (технологична иновация).


Социалните медии трансформират съществуващата обучителна панорама, като осигуряват нови възможности за самостоятелно обучение и учене през целия живот.

Прочети още...