PROJECT SMAT (SOCIAL MEDIA & ADULT TRAINING)

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GRUNDTVIG, PARTNERSHIPS

Учене през целия живот, ГРЮНДТВИГ - Партньорства

project.smat

Проучване относно използването на социалните медии в свободното време  и за учене или преподаване по проект SMAT (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE)

Според национално проучване в България през 2011 около 45 % от българските семейства имат достъп до Интернет. Най-активните интернет потребители са младите хора (между 16 и 24 години), които представляват 80 % от всички българи използващи интернет. Що се отнася до хората на възраст между 65 и 74 години само 6.2 % от тях могат да работят с компютър.

Прочети още...

project.smatНа 12.02.2014 проект SMAT- „Социални медии и обучение за възрастни”, (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE), по който Сдружение „Знам и Мога” е партньор,  беше избран за добра практика в областта на проектите, научните изследвания и методологиите. Присъждането на наградата беше обявено на церемония организирана от Design for All Foundation и провела се в Париж.

Прочети още...

znam.i.moga.logo.1Проект SMAT (Социални медии & Обучение за възрастни) използва обменни визити и форуми, за да дискутира употребата на социалните медии в обучението за възрастни. Сдружение Знам и Мога е един от осемте партньори в този проект. Останалите са от Германия, Испания, Полша, Великобритания, Турция, Финландия и Румъния.

Въпреки че докладите на ЕС показват увеличение в използването на Интернет и социалните медии като цяло, няма много примери за успешно реализирани методи за обучение, базирани на социалните медии. Чрез този проект, партньорските организации ще споделят знания и опит в тази област.

Прочети още...