GIVE - GUIDANCE IN VOCATIONAL EDUCATION FOR STUDENTS IN RURAL AREAS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI – TRANSFER OF INNOVATION

Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Начална среща относно тестването на LMS платформа по проект Ръководство по професионално образование за учащи от селски райони

На  28.11.2013 в град Смолян се проведе началната среща, относно тестването на LMS платформа от специалисти по ПОО по европейски проект GIVE.

Прочети още...

logo.give.and.da.vinci

GIVE 2011-1-PL1-LEO05-19885

Идеята на проекта е да използва съвременните социални медии за подобряване на професионалното обучение. Специалистите в сферата на ПОО използват традиционни методи, което снижава ефективността на процесите на учене и възпрепятства развитието на компетенции в областта на ИКТ. В резултат на бързото развитие на Уеб 2.0 услугите и нуждата от предоставяне на атрактивно и висококачествено образователно съдържание се наблюдава постепенно интегриране на социалните медии в системите за обучение.  Социалните приложения като Twitter, Facebook и други се използват все повече в нашето ежедневие.

 

Прочети още...