DEVELOPING EXPERTISE AND SKILLS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GRUNDTVIG, SENIOR VOLUNTEERING

Учене през целия живот, ГРЮНДТВИГ, Възрастни доброволци

desk.logo.bg

desk.3.4Успешно приключи обменът  на възрастни доброволци в рамките на проект „Developing Expertise and Skills” (DESK), 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога”, България съвместно с Dacorum CVS, Великобритания.

На 28.03.2014 четирима възрастни доброволци заминаха за Хемел Хемпстед, Великобритания където участваха активно в работата на Dacorum CVS. Те бяха посрещнати от представители на приемащата организация още на летището и след това заведени до мястото за настаняване. Работните задължения на възрастните доброволци включваха работа в офис, административна работа, работа с хора, работа в магазин за благотворителност,  работа в оранжерия, организация на събития и др. Доброволческата им служба приключи на 18.04.2014 и след това те успешно се завърнаха в България.

Прочети още...

desk.logo.2

На 25.02.2014 година бяха избрани четирима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

Прочети още...

На 20.02.2014 година стартира селекцията на кандидати, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS.

При подбора на заминаващите доброволци ще се обърне внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Няма поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Няма горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...

Във връзка с реализиране на проект „Developing Expertise and Skills - DESK” по програма „ГРЮНДВИГ”- Проекти за възрастни доброволци, Сдружение „Знам и Мога” набира трима доброволци над 50годишна възраст, които трябва да имат поне начални познания по английски език и възможност да заминат през месец  март 2014 година за три седмици във Велкикобритания.

За повече информация, моля обадете се на посочените телефони:

Прочети още...

desk.logo

На 28.02.2013година бяха избрани трима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

При подбора на заминаващите доброволци се обърна внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Не бяха поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Нямаше горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...

desk.logo

Възможност за участие в проект по програма „ГРЮНДВИГ” – Проекти за възрастни доброволци

Проектът се реализира от Dacorum Council for Voluntary Service – Англия и Сдружение „Знам и Мога” - България

През април/май 2013 и 2014год. ще имате възможност да участвате в триседмичен обмен на доброволци, който ще бъде проведен в Англия в организацията Community Action Dacorum

Прочети още...