DEEP.Com - DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF EU PROJECTS - TRANSITION TO COMMERCIALISATION

LIFELONG LEARNING PROGRAMME – KA4

Учене през целия живот, Ключова дейност 4, Многостранни проекти

logo.deep.com.allОт 2000 година насам са създадени множество проекти в рамките на програми Сократ, Грюндвиг, Коменски, Леонардо да Винчи и КА на обща стойност повече от 4,5 милиарда евро. Много малка част от тях са публично известни като ECDL и са все още „на пазара”.

DEEP.Com цели да подпомогне успешното развитие на проекти по програми Грюндвиг, Коменски, KA2+3 и Леонардо да Винчи в контекста на тяхната търговска стойност, подбирайки такива, които насят потенциал да бъдат продавани и подпомагайки  този процес чрез насочването им към подходящи пазари.

Прочети още...